De begroting voor 2023: onnodige lastenverzwaringen voor burgers in financiële nood

De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is ontstemd over het voorstel van het college voor de begroting voor 2023. Juist in een tijd dat elke Wassenaar wordt geconfronteerd met stijgende prijzen, in het bijzonder voor energie, wil het college de onroerendezaakbelasting (OZB) met maar liefst 20% verhogen!

Daar is echter helemaal geen noodzaak voor. Wassenaar is een rijke gemeente met een vermogen van meer dan € 50 miljoen. Het weerstandsvermogen gaat door het dak (voor kenners: 15,5, terwijl 2,0 zou volstaan). Anders dan vele andere gemeenten, heeft Wassenaar geen schulden en de solvabiliteit komt op maar liefst 67%.

Daar tegenover staat dat de woonlasten voor burgers oplopen tot 173%, terwijl het gemiddelde in Nederland 100% bedraagt. Oftewel: de gemeente zit ruim in haar jasje, maar legt haar inwoners desondanks nog hogere lasten op. Dit hebben we te ‘danken’ aan een college dat kritiekloos de ‘geloofsartikelen’ van de wethouder van financiën overneemt, die hij als voormalig fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar jarenlang heeft verkondigd. Deze wethouder roept namelijk al jaren dat we te veel uitgeven. En wat gebeurt er, het college wil nog meer geld binnenhalen, zodat hij meer kan uitgeven!

Wat verder opvalt is dat in de begroting bestaand beleid en de daarvoor benodigde middelen niet kritisch tegen het licht worden gehouden. Zo zou er volgens DLW bezuinigd kunnen worden op allerlei onderzoeken die tot niets leiden en op de plannen voor de Havenkade, waarover wij in een eerder artikel schreven.

Kortom, DLW is van mening dat in deze jaren van crisis het past om burgers te ontzien en gebruik te maken van de diepe zakken van de gemeente.

Ben Paulides,

Fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *