Jaren terug wilde de toenmalige burgemeester Hoekema, samen met de betrokken wethouder, ontwikkelingen aan De Wassenaarse Slag faciliteren die veel stof deed opwaaien. Het kleinschalige familiestrand moest meer vermogende bezoekers aantrekken, die meer zouden uitgeven. In 2016 werd het duidelijk dat dit pad onbegaanbaar was. De zittende strandpaviljoenhouders kregen daarop een contractverlenging tot 2027. Daarop was het een paar jaar rustig; alles prima in orde zou je denken.

 

In 2022 heeft het Hoogheemraadschap Rijnland met betrokken kustgemeenten, Rijkswaterstaat en vertegenwoordigers van strandpaviljoenhouders overleg gevoerd over het mogelijk zeewaarts verplaatsen van de strandbebouwing. Het Hoogheemraadschap stelt namelijk dat de zeewering bij sommige badplaatsen niet hard genoeg meegroeit met de stijgende zeespiegel. Het zeewaarts verplaatsen van seizoenpaviljoens zou ruimte geven aan de duinen om aan te groeien.

 

Het lijkt onze fractie onnodig om de duinrand met een meter of tien te verbreden, omdat Wassenaar in vergelijking met de rest van Nederland een enorme brede duinrand heeft. Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Rijnland geven echter alsmaar geen duidelijkheid aan onze ondernemers. De verwachting is dat in 2024 duidelijk is of strandbebouwing zeewaarts verplaatst wordt, maar zeker is dat nog niet.

 

De gemeente verhuurt delen van het strand langjarig aan onze strandpaviljoenhouders. Nu kennen de huurcontracten met de strandpaviljoenhouders de mogelijkheid om de looptijd te verlengen. Maar de gemeente draalt met verlenging van de huurovereenkomst, waardoor de strandexploitanten ook wat de gemeente betreft nog steeds niet weten waarop zij kunnen rekenen.

 

Een eventuele verplaatsing kost de strandpaviljoenhouders in ieder geval geld, veel geld. Niet alleen qua omzet (er blijft bij een zeewaartse verplaatsing een kleiner strand over), maar vooral ook omdat zij alsdan moeten investeren in meer stormbestendige paviljoens en in nutsvoorzieningen, zoals de stroom- en waterleiding. Maar ook in de riolering op het strand, die al die jaren is bekostigd door de strandpaviljoenhouders zelf. Nu willen zij best wel veel investeren, maar dan moet er zekerheid en tijd genoeg zijn om de investeringen voor te bereiden en te realiseren.

 

De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) dringt er bij het Hoogheemraadschap op aan duidelijkheid te bieden of de strandbebouwing aan De Wassenaarse Slag moet worden verplaatst. Ook wil DLW dat het college perspectief biedt op verlenging van de huurovereenkomsten.

 

Onze ondernemers hebben recht op duidelijkheid. Zij kunnen rekenen op onze inzet hiervoor!

 

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *