Zoals wellicht bekend wil GroenLinks dat overal in Wassenaar de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 30 km/u, met uitzondering van twee wegen. De andere coalitiepartijen VVD, Hart voor Wassenaar en Lokaal Wassenaar! hebben dit ‘geloofsartikel’ van GroenLinks slaafs overgenomen in hun coalitieakkoord.

Niet de verkeersveiligheid, maar de hobby van GroenLinks om het autoverkeer terug te dringen, lijkt hier de doorslag te geven. Een daling van het aantal verkeersslachtoffers kan alleen worden bereikt als 30 km/u-wegen ook als zodanig zijn ingericht. En dat gaat onze gemeente miljoenen euro’s kosten! Bovendien leiden 30 km/u-wegen tot meer sluipverkeer, geluidshinder en schadelijke emissies.

In de vergadering van de Commissie Bestuur & Middelen op 4 oktober 2022 gebeurde er iets bijzonders. De heer Ronald van Riessen, teamchef C in het Politiebasisteam Wassenaar, presenteerde een overzicht van verkeersongevallen in Wassenaar.

Wat blijkt? Op veel doorgaande wegen waar 50 km/u de regel is, zoals de Van Duivenvoordelaan,  Groot Haesebroekseweg Jagerslaan, Stoeplaan, Storm van ’s-Gravensandeweg en Prinsenweg en vinden helemaal geen ongevallen plaats! De heer Van Riessen stelde dan ook onomwonden de vraag, waarom een 30 km/u-zone zou moeten worden ingesteld op veilige wegen. Sterker, 30 km/u-wegen kosten op jaarbasis mensenlevens, zo stelde de heer Van Riessen. Daar is volgens hem voldoende onderzoek naar gedaan. Ambulances en politieauto’s komen in veel gemeenten namelijk vaak te laat, omdat zij niet kunnen doorrijden door alle verkeersremmende maatregelen.

De heer Van Riessen bleek dan ook geen voorstander te zijn van de invoering van 30 km/u-wegen in heel Wassenaar. Opmerkelijk, want de gemeenteraad kreeg tot nu toe van het college telkens te horen dat politie, brandweer, ambulances en het openbaar vervoer geen bezwaren zouden hebben tegen de invoering van nog meer 30 km/u-wegen! Is de raad onjuist geïnformeerd?

De heer Van Riessen sprak zijn voorkeur uit voor zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden bij 50 km/u-wegen. Die zijn veel veiliger dan 30 km/u-wegen waar auto’s en fietsers elkaar treffen. Vaak zien automobilisten fietsers te laat, schrikken fietsers daarvan en komen zij te vallen, aldus de politiechef.

Kortom, als we verkeersveiligheid willen bevorderen, vindt DLW dat we nuchter moeten kijken naar de feiten. Wat we niet moeten doen is het ‘geloofsartikel’ van GroenLinks kritiekloos overnemen en overal 30 km/u-wegen instellen. Dat is zonde van het geld, maar vooral zonde van de mensenlevens die daarmee gemoeid zijn.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *