Ben Paulides

B. G. Paulides 

Ben (68) is in 2010 met voorkeursstemmen in de Wassenaarse gemeenteraad gekomen. Sinds 2011 is Paulides lijsttrekker van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW).

Vanaf begin jaren 80 is hij als ondernemer actief met zijn technische bedrijven in de im- en export met Oost Europa en Azië.

Wassenaar gaat Ben aan het hart. Als betrokken dorpsgenoot wil hij er voor zorgen dat de door Wassenaarders opgebrachte belastinggelden nuttig worden besteed zonder roekeloze verspilling. Transparantie en openheid zijn de basis.

Goed bestuur en zelfstandigheid van Wassenaar, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en verkeer alsmede milieu zijn verdere speerpunten in zijn portefeuille.

Voorzitter
Raadslid