Bizarre vastgoeddeals van gemeente roepen indringende vragen op!

 

 

Onlangs werd de gemeenteraad er door een inspreker op gewezen dat de gemeente bij de verkoop van het Van Polanenpark 105, het koffiehuisje aan de Buurtweg en het O&O-gebouw mogelijk onbehoorlijk heeft gehandeld.

Bij het Van Polanenpark maakte de gemeente de verkoopprocedure niet openbaar en werd een initiatief van de Werkgroep Kleinschalig en Collectief Wonen gepasseerd. De Werkgroep wilde 10 woningen realiseren met behoud van het buurthuis. Het mocht niet zo zijn, ondanks een tweemaal zo hoog bod! Welke belangen worden hier gediend, zo vragen wij ons af.

Bij het koffiehuisje aan de Buurtweg moest de hele verkoopprocedure opnieuw worden gedaan omdat ook hier partijen niet gelijk werden behandeld en bestuurlijk en ambtelijk verwachtingen werden gewekt die niet werden nagekomen. Dit leidde tot onnodige hoge kosten van de gemeente en tot ongerustheid, teleurstelling en boosheid bij de initiatiefnemer. De gemeente heeft veel geld geïnvesteerd in de restauratie van het koffiehuisje, dat nu leeg staat te verpieteren.

Bij het O&O-gebouw is nog meer aan de hand. Volgens de Woonvisie zouden hier senioren een mooie woonplek kunnen krijgen, wellicht in de vorm van een ‘knarrenhofje’. In plaats daarvan verkocht de gemeente het gebouw aan een vastgoedhandelaar. Deze gaat in plaats van 10 woningen 33 kamers voor dak- en thuislozen realiseren en komt in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie van maar liefst circa € 1 miljoen. Deze vastgoedhandelaar kan het gebouw na 2 jaar met een dikke winst verkopen. Hoe kan de gemeente in vredesnaam zo’n overeenkomst sluiten? Bovendien: andere zorgaanbieders met een aantrekkelijker doelgroep wisten van niets over deze subsidie en visten achter het net.

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) wil de onderste steen over deze bizarre transactie boven krijgen, ondanks de tegenwerking die wij hierbij ondervinden. De rest van de gemeenteraad laat zich helaas nog steeds in slaap sukkelen en lijkt niet echt geïnteresseerd.

Ook bij de bouwlocatie Den Deijl lijkt van de wens om in Wassenaar een kleinschalig project te starten voor collectief wonen van ouderen niets terecht te komen, niettemin de mooie woorden hierover in tal van gemeentelijke beleidsstukken.

DLW laat het er niet bij zitten. Wij zullen telkens de vinger op de zere plek leggen en ons blijven inzetten voor een beleid dat voldoet aan de beginselen van behoorlijk bestuur en waarbij het vertrouwen van burgers niet wordt geschonden. Wassenaar verdient beter!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

 

Reacties zijn gesloten.