Op 11 maart 2023 werd het coalitieakkoord gepresenteerd van VVD, CDA, D66, DLW en PvdA. Op 14 maart 2023 werden de eerste wethouders beëdigd, onder wie onze wethouder Ronald Zoutendijk.

Inmiddels zijn we een jaar verder en maken we de balans op. Het coalitieakkoord ‘Samen voor Wassenaar; koersvast, open en betrokken’ zette een streep door de geplande ozb-verhoging van maar liefst 20 procent. Op tal van terreinen werden ambities geformuleerd, waarin Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) zich goed kan vinden.

Het college werd in zijn eerste dagen geconfronteerd met een aantal spreekwoordelijke lijken uit de kast van vorige coalities. Zo lag er een plan van de vorige coalitie om het fietspad aan de Schouwweg te verwijderen en een plan om op nagenoeg alle wegen de maximumsnelheid terug te brengen tot 30 km/h. Het college heeft al deze zaken voortvarend opgepakt en waar nodig aangepast.

Onze wethouder heeft het jongerencentrum geopend, er is een beleidsplan voor het sociaal domein opgesteld en het Sociaal Team Wassenaar is van start gegaan. Hij doet onderzoek naar de haalbaarheid van een dorpsmuseum in de Warenar en werkt aan een burgerberaad over het wegencategoriseringsplan. Ook steunt hij de plannen voor een tweede gezondheidscentrum in Wassenaar. Er zijn woningen opgeleverd, de plannen voor woningbouw worden uitgevoerd en de sporthal wordt binnenkort geopend. De begroting is sluitend en belangrijke investeringen worden gedaan, zoals in het centrum. Bij dit alles wordt geluisterd naar inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Kortom, dit college is voortvarend aan de slag gegaan en boekt concrete resultaten! Omdat Wassenaar gebaat is bij een krachtig en ordelijk bestuur blijft DLW, als de enige constructieve lokale partij, het college positief-kritisch beoordelen en werkt zij samen met zoveel mogelijk partijen aan een mooie toekomst voor ons dorp. U kunt dat volgen op onze website www.democratischeliberalen.nl en onze sociale media.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Door DLW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *