Er zijn honderden lokale omroepen in Nederland. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) kan per gemeente één publieke lokale omroep aanwijzen, telkens voor een periode van vijf jaar. Een publieke lokale omroep kan ook voor meerdere gemeenten worden aangewezen als lokale omroep. Nadat omroep Midvliet onvoldoende functioneerde als lokale omroep voor Wassenaar, werd in 2021 gekozen voor de Stichting Lokale Media Wassenaar, in de hoop op een omroep die meer nieuws uit Wassenaar zou brengen.

De bovengenoemde stichting vormt een streekomroep met Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude en is actief onder de naam Unity.NU. Onlangs besloten Sleutelstad en Unity.NU te fuseren. Onder de naam ‘Unity.NU, met het nieuws van Sleutelstad’ wil deze omroep de licentie van publieke lokale omroep verwerven voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude.

Wij vrezen dat daarmee niet alleen de toch al geringe invloed van Wassenaar op het programmabeleid nagenoeg verdwijnt. Hetzelfde geldt voor de aandacht voor nieuws uit Wassenaar. Door de fusie komt er ongevraagd nog meer het accent te liggen op nieuws van Sleutelstad. Wassenaar is echter niet zozeer op de Leidse regio gericht, wat al bleek uit de mislukte ambtelijke samenwerking met Voorschoten. Wassenaar heeft meer behoefte aan een lokale omroep met wortels in de Haagse regio.

De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) vraagt zich af of er nog wel wordt voldaan aan alle eisen die aan een lokale omroep worden gesteld. Wettelijk is vastgelegd dat er sprake moet zijn van een lokaal programma-aanbod dat voor ten minste vijftig procent van informatieve, culturele en educatieve aard is. Wassenaar heeft daartoe een programmabeleidsbepalend orgaan, dat erop moet toezien dat er voldoende

aandacht is voor Wassenaars nieuws. Helaas gebeurt dat onvoldoende en de handhavingsmogelijkheden van het CvdM lijken een papieren tijger.

Daar komt nog bij dat het gevallen kabinet van plan was de Mediawet te wijzigen. Alle lokale omroepen zouden komen te vervallen. In de plaats daarvan zouden er alleen nog streekomroepen zijn. Wassenaar valt in deze plannen onder de streek Rijnland, samen met Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

DLW roept het college zich te verzetten tegen deze plannen en op te komen voor het belang van een lokale omroep voor Wassenaar die wel ruim aandacht besteedt aan nieuws uit ons mooie dorp en de Haagse regio!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *