Nadat VVD besloot niet meer verder te kunnen en te willen met de wethouder van Financiën, tevens politiek leider van Hart voor Wassenaar, zochten de overgebleven coalitiepartijen Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar! en GroenLinks naar een nieuwe deelnemer in de coalitie. De PvdA werd daarvoor benaderd en leek daarop de coalitie aan de meest smalle meerderheid te willen helpen. In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag bleek echter geen draagvlak voor het onverkort voortzetten van de rompcoalitie en werd unaniem besloten tot het benoemen van een informateur die de politieke situatie moet verkennen om te komen tot een meerderheidscoalitie.

Wassenaar gaat een risicovolle periode in. De ongezonde verhoudingen in het college met een overheersende wethouder die zich tevens gedraagt als fractievoorzitter, bleek een giftig mengsel. In de raad polariseerde de toch al broze verstandhoudingen nog verder, hetgeen leidde tot een voor-of-tegenwedstrijd. Terwijl het algemeen belang, zoals dat vanuit een raadsbrede raadsprogramma gediend kan worden, juist voorop behoort te staan. Dat er daarnaast sprake is van onervaren raadsleden van coalitiepartijen, hielp ook niet mee.

We hebben in de eerste maanden na de verkiezingen al kunnen constateren hoe de bestuursstijl van de wethouder van Financiën ook de VVD te veel werd. De afgetreden VVD-wethouder sprak bij haar afscheid klare taal over het grensoverschrijdende gedrag van de wethouder van Financiën en het volslagen gebrek aan collegiaal bestuur. De raadsleden van de resterende coalitiepartijen leken geen belang te hechten aan dualisme en fungeerden als klapvee voor het college. Een dergelijk bestuur kan stomweg niet stabiel en solide zijn, terwijl de coalitiepartijen beweren daarvoor wél te staan. Wij schreven het onlangs nog: slechts één raadslid in de huidige coalitie heeft enige raadservaring.

Als wij vertrouwen willen houden in de politiek, en in de overheid in het algemeen, dan moeten wij de verbinding met de gehele samenleving in stand houden. Er werd nu geknaagd aan de wortels van de democratie. We moeten beschermen wat ons dierbaar is. De lokale democratie behoort te bestaan uit een breed palet van politieke partijen waarbij de kwaliteit van raad en college, evenals het belang van respectvolle omgangsvormen, essentieel is. Met de mogelijke toetreding van de PvdA tot de minderheidscoalitie dreigde hiervan weinig terecht te komen.

DLW zal bij de komende verkenning zich met hart en ziel inzetten om te komen tot een meerderheidscoalitie, waarin beginselen van behoorlijk bestuur worden gehanteerd en behoorlijke omgangsvormen worden gepraktiseerd, met een breed gedragen raadsprogramma. Wassenaar verdient namelijk beter!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *