Cultuur en kunst

CULTUUR EN KUNST

Een belangrijke taak van de gemeente is het culturele erfgoed te conserveren, behouden en actief te ontsluiten voor een breed publiek. Voor een beter cultuurbeleid hoeft niet meer geld te worden uitgegeven. Het huidige budget moet anders en beter worden besteed.

 

DLW is trots op onze geschiedenis en trots op de mensen die Wassenaar hebben gemaakt tot wat het vandaag de dag is. Deze geschiedenis moet aanwezig zijn in ons straatbeeld; in standbeelden en naambordjes en overheidsinstellingen en instituten die naar ze genoemd worden.

 

Wassenaar staat vol met monumentaal erfgoed die van waarde is en beschermd moet worden. Bij restauratie van monumenten dient de originele uitstraling te worden behouden. Moderniseringen mogen worden doorgevoerd, zolang ze het karakter van het gebouw onaangetast laten. Kerkelijke gebouwen moeten zoveel mogelijk hun functie behouden. Als dat niet mogelijk is, wordt een functie gezocht in lijn met de aard van het kerkgebouw. De vele landgoederen in ons dorp verdienen het om in stand te worden gehouden. Ze maken een belangrijk deel uit van Wassenaar en behoren tot ons erfgoed.

 

DLW is voorstander voor een in het dorp gevestigd Wassenaars museum, waarin o.a. het huidige Brandweermuseum en de kunstcollectie van de gemeente worden ondergebracht.

Download hier het volledige programma