In de komende periode gaan er weer heel wat projecten langskomen in de gemeenteraad. Als we met de Groene Zone beginnen, dan kunnen we constateren dat wij indertijd door de gedragingen van de voorloper van Lokaal Wassenaar uit het overleg met Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zijn gezet. Zouden wij eerst samen optrekken bij het opstellen van een bestemmingsplan voor Valkenhorst, na de uitzetting mochten we alleen nog maar meepraten. Het gevolg hiervan was dat er achter onze rug besluiten werden genomen en dat Wassenaar het nakijken had.

In de periode erna zijn de verhoudingen met het RVB en Katwijk enigszins verbeterd, maar nog niet lang geleden bleek het toch nodig dat ons college naar de rechter moest stappen om de bestemmingsplannen van Katwijk over Valkenhorst aan te vechten. Wat er in de plannen stond was in strijd met de afspraken die wij na het herstel van de verhoudingen hadden gemaakt.

Over het Wassenaarse deel, de Groene Zone, verliep de gang van zaken vergelijkbaar. Er werd een Nota van Uitgangspunten door de (inmiddels weer) 3 gesprekspartners over onze Groene Zone vastgesteld in overleg met, en met instemming van, het college. Dat proces verliep niet echt democratisch, omdat de raad hier buiten gehouden werd.

Nu is ons college bezig om nadere invulling te geven aan de Nota van Uitgangspunten. Maar wat de desbetreffende wethouder lijkt te vergeten is dat wij een provinciale en gemeentelijke Structuurvisie hebben die leidend is. Op basis van die Structuurvisies zijn wij verplicht een uitwerkingsplan te maken hoe wij de doelstellingen uit de Structuurvisie voor de Groene Zone willen realiseren.

De wethouder is nu bezig met een nieuwe Visie Noordrand nadat eerder een poging mislukte om een Beperkte Gebiedsvisie voor dit gebied te maken. Doel van de beide ongevraagde visies is en was de bestaande Structuurvisie open te breken en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Ontwikkelingen die het gebied niet beschermen, maar dreigen aan te tasten.

Als het college een nieuwe visie wil opstellen, dan moet de gemeenteraad eerst de kaders daarvoor vaststellen. Vervolgens hoort er dan een Startnotitie Groene Zone te komen met passende participatie van inwoners en andere belanghebbenden.

U begrijpt het al: Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is niet te spreken over de voorgestelde gang van zaken en zal dit ook duidelijk naar voren brengen!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *