Ziedaar een citaat uit de Nieuwjaarstoespraak van Commissaris van de Koning Jaap Smit. Nu zit ik al meer dan een blauwe maandag in de gemeenteraad (ruim 14 jaar) en ik kan wel beamen wat onze CvdK gezegd heeft. Maar er is meer, naar mijn idee. Zo zijn er bestuurders die laks zijn en pas bereid zijn problemen op te lossen als iedereen al lang begrijpt dat dat nodig is.

Het is juist de kunst voor een politicus om problemen tijdig te onderkennen en zoveel mogelijk te voorkomen. Door de jaren heen ben ik blijkbaar daartoe in staat, hetgeen vaak gezien wordt als vervelende kritiek. Ik noem het positief-kritisch vooruitkijken.

Democratie is niet vanzelfsprekend. Democratie wordt in stand gehouden door degenen die actief zijn in politieke partijen. Door lid te worden van een politieke partij die je het meest aanspreekt, kun je meebeslissen over het partijprogramma en over de kandidaatstelling van degenen die ons vertegenwoordigen en die ons dorp besturen.

En daar zie ik best wel een risico op de gemeenteraad aankomen. Want hoe gaat een bestuurder om met de Omgevingswet die per 1 januari 2024 is ingegaan en waarbij onze raad een groot deel van zijn bevoegdheden over omgevingsplannen heeft gemandateerd aan het college? Het college mag voortaan namens de gemeenteraad een vergunning afgeven, zonder de raad te raadplegen. Maar de raad blijft wel verantwoordelijk. Dat is mijns inziens vragen om ellende. Vriendjespolitiek ligt op de loer.

Onze fractie zal dan ook bij de behandeling van specifieke ruimtelijke programma’s ervoor pleiten om de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de vaststelling van kaders, voorafgaand aan de participatie van belanghebbenden. Hopelijk worden we daarin gesteund door andere fracties. Onze lokale representatieve democratie is immers met bloed en tranen bevochten.

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *