Wat een enerverende en spannende begrotingsdebatten heeft onze mooie gemeente achter de rug. De wethouder van financiën presenteerde een allerminst solide begroting voor 2023-2026, die ook nog eens niet klopte. De hoogste tijd voor actie van DLW dus en die kwam er!  DLW heeft zich positief-kritisch opgesteld en verwierf daarmee steun van zowel oppositie- als coalitiepartijen.

DLW is tevreden met de resultaten van haar inbreng. Wij hebben amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend en sommige andere amendementen gesteund. Al onze amendementen werden aangenomen. Zo hebben wij als lokale oppositiepartij met andere partijen kunnen bereiken dat het exorbitante en slecht onderbouwde voorstel tot verhoging van de OZB-opbrengsten met maar liefst 20% niet is doorgegaan.

DLW heeft bij de begrotingsbehandeling een voorstel ingediend voor een Wassenaars museum waarin de gemeentelijke kunstcollectie wordt tentoongesteld, evenals andere verzamelingen, zoals die van het brandweermuseum en de archeologische vondsten. Dankzij ons amendement is besloten dat hiernaar een onderzoek zal worden gedaan. Ook wordt onderzocht welke locatie daarvoor het meest geschikt is.

In de Tweede Wereldoorlog is Joods eigendom in Wassenaar geroofd. Na de oorlog is er geen onderzoek gedaan naar het restitutiebeleid. Vooral het antwoord op de vraag welke rol de gemeente hierin heeft gespeeld, is relevant. Heeft de gemeente op enigerlei wijze geprofiteerd of verdiend aan de ellende die Joden is overkomen? Al jaren pleitte DLW voor een gedegen onderzoek, maar kreeg daarvoor telkens onvoldoende steun. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen en is ook dit amendement van ons aangenomen.

Een derde amendement van DLW en Hart voor Wassenaar heeft betrekking op het plaatsen van openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-units, te beginnen bij De Wassenaarse Slag. DLW heeft hiervoor jarenlang gepleit en nu is ons voorstel overgenomen. Wat ons betreft worden in de komende jaren dit soort wc-units ook geplaatst in andere buitengebieden, zoals in de Groene Zone, bij de Landgoederenroute en in Meijendel, maar ook bij de kinderspeelplaats aan de Dr. Mansveltkade.

Tenslotte hebben wij een amendement gesteund voor een aanvullende eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten van huishoudens met een ontoereikend inkomen.

Zoals eerder genoemd heeft DLW bij onze amendementen de (wisselende) steun van andere partijen gekregen. Het is fantastisch om met goede samenwerking van sommige andere partijen een niet-solide en niet-kloppende begroting te corrigeren en bij te sturen met amendementen die goed zijn voor de Wassenaarders!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *