DLW is tegen autootje pesten alleen maximaal 30 km/u waar dat vanwege de veiligheid nodig is

De huidige raadsperiode 2022-2026 kende geen gelukkige start. Door de val van het vorige college lagen veel plannen stil. Er was veel tijd verloren en dat zet druk op de komende periode. Een van de onderwerpen waarbij het nieuwe college een inhaalslag moet maken, is de wegencategorisering.

Door het landelijke Programma Duurzaam Veilig worden de wegen in Nederland ingedeeld in 3 categorieën, waarbij de veiligheid voor de weggebruikers wordt verhoogd als deze indeling consequent wordt doorgevoerd:

stroomwegen: wegen met een primaire verkeersfunctie, zoals de Rijksstraatweg;
gebiedsontsluitingswegen: wegen die bedoeld zijn om landelijk of stedelijk gebied te ontsluiten. De wegvakken hebben hierbij een doorstroomfunctie, terwijl de kruispunten uitwisseling van verkeer mogelijk maken met erftoegangswegen, zoals Prinsenweg;
erftoegangswegen: wegen in een woonwijk.

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is tegenstander van het idee van sommigen om voor alle wegen in Wassenaar een snelheidsbeperking toe te passen van 30 km/uur. Het openbaar vervoer moet wat ons betreft kunnen doorrijden en de hulpdiensten moeten snel ter plekke kunnen komen. DLW is geen partij die mensen uit hun auto wil pesten. Ons uitgangspunt is: maximaal 30 km/uur binnen de bebouwde kom, tenzij er sprake is van stroomwegen of gebiedsontsluitingswegen waar op een veilige manier harder gereden kan worden.

Het hanteren van een maximumsnelheid van 30 km/u op wegen waar zonder enig gevaar met gemak 50 km/u kan worden gereden, slaat wat ons betreft nergens op. Bovendien geldt dat auto’s bij 30 kilometer per uur 20% meer brandstof verbruiken en uitstoten dan bij 50 kilometer per uur en daardoor meer bijdragen aan de luchtvervuiling.

Juist de drukkere gebiedsontsluitingswegen moeten daarom wat DLW betreft 50 km/u-wegen blijven, om een vlotte doorstroming te bevorderen. Dit kan alleen veilig wanneer deze doorgaande wegen als zodanig worden ingericht. Dit betekent dat de fietsers zoveel mogelijk gescheiden worden van de weg door vrijliggende fietspaden of, als daarvoor de ruimte ontbreekt, brede fietsstroken. Fietsers en voetgangers op doorgaande wegen veilig moeten kunnen oversteken.

Wat het tegengaan van sluipverkeer betreft, wil DLW dat wordt onderzocht of sommige wegen uitsluitend toegankelijk kunnen worden gemaakt voor bestemmingsverkeer. Bijvoorbeeld door het verlenen van vergunningen en door de plaatsing van camera’s bij in- en uitvalswegen.

Kortom, DLW is voor een nuchtere benadering van het wegencategoriseringsplan!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW),

www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *