DLW; Nieuwjaarswens…..

Je weet dat 2020 er aan komt, maar als je zover is dan komt de verwondering. Wat is er in de afgelopen periode bereikt? Wat zal er terecht komen van de plannen voor 2020? Alleen al op het budget van de nieuwe sporthal schijnt er nu al een tekort te zijn van 4 miljoen (2 miljoen bouwkosten en 2 miljoen aan vergeten sloopkosten). De Werkorganisatie had al lang ontvlochten moeten worden na 6 jaar gestuntel. De coalitie doet het omgekeerde en nog voordat de raad en de inwoners gehoord zijn is er tot een kostenverhogende doorstart besloten!!! De werkorganisatie WODV, de gemeenteraad en het college van B&W is al lang  een futloos gezelschap dat fout na fout maakt en slechts “brandjes blust”.

De coalitie moet zo snel mogelijk opstappen. Dat klinkt vreemd als nieuwjaarswens maar wij zullen het proberen uit te leggen. Het continueren van de coalitie zal, gezien de machtspositie van de gevestigde partijen in Wassenaar, nooit kunnen leiden tot beter bestuur. Als men daartoe in staat was geweest, dan had men dat al lang gedaan.

Het enge gevolg van een brede coalitie is dat er geen kennis en kunde meer nodig is. Een besluit is verworden door simpelweg “de koppen te tellen” van het stemvee. Slechte bestuurders kunnen doen wat zij willen. Ze worden nooit afgerekend op slecht functioneren. In Wassenaar ontbreekt daarboven een collectief geheugen en diverse oppositiepartijen laten zich ook nog eens inpakken door gedoogsteun te verlenen of deel te nemen aan het bestuur. Macht corrumpeert.

Politieke versnippering is een zegen, een minderheidscollege een oplossing!

Versnippering is het gevolg van verlies van vertrouwen in de gevestigde partijen. Veel beloven, weinig waar maken. Versnippering dwingt de gevestigde partijen om met andere partijen samen te werken. Versnippering voorkomt dat men niet meer naar de samenleving luistert. Versnippering zorgt ervoor dat raadsleden zich richten op waar ze voor staan en zich niet laten leiden door wat de partij voorschrijft. Als er wordt gezocht naar gelijkgezinden kunnen er verstandige beslissingen worden genomen. Versnippering heeft tot gevolg dat er daadkrachtige samenwerkingsverbanden ontstaan, dwars door de partijpolitiek heen.

DLW wenst daarom dat coalitie in 2020 uiteen zal vallen en dat een minderheidscollege eindelijk zal leiden tot een beter bestuur. Ik wens u allen veel kracht en wijsheid toe om 2020 tot een succesvol en mooi jaar te maken. Eenheid in verscheidenheid, juist in 2020!

Ben Paulides / fractievoorzitter DLW