DLW: onze zorgen zijn nog niet voorbij

Fractievoorzitter Paulides van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) sprak tijdens de raadsvergadering van 12 oktober 2021 de volgende woorden uit ;

“Het is wel positief dat we eindelijk weer een eigen ambtelijke organisatie hebben. DLW heeft zich als enige partij consequent en jarenlang tegen ambtelijke samenwerking verzet en daarmee is een gemeentelijke herindeling voorlopig van de baan, maar of daarmee de organisatorische problemen zijn opgelost, is nog steeds de vraag. Ik moet overigens wel lachen om het feit dat het ook door de VVD weer genoemd werd en ik wil er even aan herinneren dat de VVD, het CDA en D66 indertijd voor die ambtelijke samenwerking hebben gestemd en dat zij nu zo blij zijn dat we ervan af zijn.”

 Een overzicht;

Voorvechters van de ambtelijke fusie en een gemeentelijke herindeling waren burgemeester Hoekema (2007-2017) en waarnemend burgemeester Aptroot (2017-2018). Aptroot vertrok kort voor de verkiezingen in 2018 maar niet nadat Aptroot de politieke partijen aan zijn zijde had gekregen. Vervolgens kwam waarnemend burgemeester Koen. Wassenaar is inmiddels zelfstandig, heeft een kroonbenoemde burgemeester de Lange (2019) en een eigen ambtelijke organisatie

Aptroot stelde midden 2017 dat het college weloverwogen zou kijken naar welke mogelijkheden er waren voor de toekomst om in september een keuze te maken.

DLW fractievoorzitter Paulides merkte op dat het Wassenaarse probleem “slechts” een gebrek aan bestuurskracht was en dat de raad proceseigenaar moest zijn (d.w.z. zelf over de onderzoeksopdracht gaan) om  te onderzoeken hoe de bestuurskracht kon verbeteren.

Aptroot wilde dat het nieuwe college en de nieuwe raad over zijn (gemanipuleerde?) fusieonderzoek kon beschikken. Hij zei ook ‘dat als je Wassenaar de nek om wilt draaien, dat je dan moet gaan voor zelfstandigheid.

In het 2e ambtsbericht van 20 september 2017 haalt Aptroot uit naar ons verzet (verkiezingskrant 2018 en www.democratischeliberalen.nl/partijprogramma/zelfstandig-wassenaar/ ;

“Dat een enkeling nog (via de media) aan een eigen realiteit vasthoudt of een beeld probeert neer te zetten dat niet strookt met de werkelijkheid is iets dat in deze tijd meer voorkomt en waar wij ons niet door moeten laten afleiden”.

 DLW heeft vanaf het begin (als enige partij) consequent gestemd tégen de ambtelijke fusie en vóór onze zelfstandigheid. De mislukte integratie van de ambtelijke organisaties is teruggedraaid. Gelukkig….maar de bestuurskrachtproblemen zijn nog niet voorbij. Het ambtelijk apparaat kent een groot verloop en er is veel inhuur. Er zijn nodeloos kosten gemaakt en de belastingen gaan omhoog. Jammer dat DLW gelijk heeft gekregen.