DLW over de Groene Zone en samenwerking in de raad.

Met de beperkte gebiedsvisie Groene Zone zoekt de coalitie in Wassenaar letterlijk de randen op voor wat betreft de bebouwing op voormalig vliegkamp Valkenburg. Dit in plaats van te focussen op behoud en verbetering van de kwaliteiten van het gebied. Voortdurend heeft onze raad aan Katwijk laten weten geen huizenbouw in de groene zone te willen. Maar Wassenaar sorteert nu zelf voor om in de randen van diezelfde zone te bouwen. Zelfs illegale ontwikkelingen lijken glad gestreken te gaan worden. Het is nu nog maar een levend document van een beperkte gebiedsvisie maar het lijkt wel een opmaat te zijn voor een gewijzigd bestemmingsplan.

Hoe vaak hebben het al gehoord in de huidige raadsperiode; “”U heeft toch besloten dat… “ . Dan heeft de coalitie het over de impliciete besluiten die ergens in een tekst van een begroting of een visie verstopt stonden. Dat is naar onze mening heel iets anders dan een raadsbesluit…..maar enfin..

Duidelijk is dat dit alles in strijd is met de Structuurvisie. Van die kaders mag je niet afwijken. De kaders die de Provincie Zuid Holland heeft vastgelegd zijn eveneens duidelijk. Wassenaar heeft zelfs meegewerkt aan een pilot over dit gebied. De kwaliteiten van de Oostdorperweg worden expliciet beschreven. Je kan daar niet zomaar van afwijken.

Deze week kwam er ook nog een “positief” bericht; VVD fractievoorzitter Laurens van Doeveren stapt op. Met Van Doeveren heeft de oppositie vanaf het begin al een slechte samenwerking. Wij zijn het kunstje bij de Wassenaarse raadsformatie 2018 nog niet vergeten wat hij ons samen met VVD (in)formateur Dick Sluimers flikte.

De 1e formatiepoging was mislukt. Van Doeveren belde ons met de mededeling: “Ik moet uw partij DLW uitnodigen voor een gesprek voor een 2e formatiepoging”. Hij voegde er direct aan toe “maar een gesprek heeft geen zin want we zijn er al uit”.

In zijn “afscheidsbrief” spreekt de aftredende Van Doeveren overigens over “mijn moties en amendementen”. Alsof hij de VVD is en zijn mede-fractiegenoten geen bijdragen leverden. Wel bedankt hij zijn fractiegenoten voor de samenwerking evenals de coalitiegenoten, leden van de gedoogpartij en de griffie.

Geen woord van dank voor de overige raadsleden maar ja hij heeft ook nog nooit met ze samengewerkt. Samenwerken doet de huidige coalitie onder leiding van de VVD niet. Wellicht is er in de laatste maanden tot de verkiezingen nog een betere samenwerking mogelijk. De raad is er immers voor alle Wassenaarders.