Aanleiding om over het fenomeen ‘lekenbestuur’ eens te filosoferen is de opstelling van de recent aangetreden wethouder van financiën. Zie daarvoor de publicatie van Hart voor Wassenaar over de verhoging van de OZB-opbrengsten in De Wassenaarse Krant van 21 oktober 2022. Het desbetreffende artikel, dat suggestief is, onjuistheden bevat, beledigend is en waarin redenaties, als ze er al waren, als los zand aan elkaar hangen, is ondertekend door ‘het team van Hart voor Wassenaar’.

Enig onderscheid tussen de wethouder enerzijds en de fractieleden anderzijds ontbreekt ten enenmale. Terwijl de wethouder toch teamlid zou moeten zijn van het college en niet van de fractie. Kennelijk heeft Hart voor Wassenaar een broertje dood aan de beginselen van dualisme en handelt de wethouder alsof hij lid is van de fractie in plaats van het college.

Immers, de gemeenteraad vertegenwoordigt het volk, stelt kaders en controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Oftewel: ‘de regering regeert; het parlement controleert’.

Raadsleden zitten in de gemeenteraad zonder last; zij moeten altijd hun eigen afweging maken. De raadsleden vormen het lekenbestuur. Dat de gemeenteraad een lekenbestuur is, kan oorzaak zijn van gebrekkig functioneren. En met dat probleem lijken wij nu in Wassenaar geconfronteerd te worden. Zo lijken de raadsleden van Hart voor Wassenaar zich volledig te hebben uitgeleverd aan de wethouder van financiën, die er geen been in ziet om raadsleden van zijn partij (maar ook van andere partijen) publiekelijk te schofferen als men een ander standpunt dreigt in te nemen dan het zijne.

Vooralsnog lijkt het bestuur van Wassenaar te zijn opgescheept met een wethouder en met raadsleden die niet rolvast zijn en daarmee zich gedragen als brokkenpiloten. Dat roept de vraag op of wij aan de vooravond staan van een crisissituatie die zich vaak voordoet bij een snelgroeiende partij.  Ligt de oorzaak bij een wethouder die zich gedraagt als fractievoorzitter? Of ligt het aan het niet toegerust zijn voor de taak als raadslid? De tijd zal het leren…

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *