DLW over het niet functionerende Veilig Thuis Haaglanden

Onlangs bespraken wij in de Wassenaarse gemeenteraad een evaluatie over het functioneren van de GGD en het daaraan gelieerde Veilig Thuis. Als Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) was kritisch over de al jarenlange slecht functionerende organisatie Veilig Thuis. De GGD en Veilig Thuis zijn onderdeel van een gemeenschappelijke regeling (GR) hetgeen wil zeggen dat zij onder verantwoordelijkheid van de gemeente Wassenaar bepaalde taken op het gebied van jeugd- en ouderenzorg uitvoeren.

Onlangs werd bekend dat, als gevolg van de toeslagenaffaire, in Nederland ruim 1100 kinderen uit huis geplaatst werden. Het Ministerie van VWS maakt jaarlijks een bedrag van 8 miljard over aan het Ministerie van Justitie voor ruim 40.000 kinderen die onder toezicht gesteld zijn (OTS) of uit huis geplaatst zijn (UHP) . Daarvan zitten circa 3000 kinderen in jeugddetentie omdat er problemen waren in het gezin. Nederland scoort daarmee internationaal in negatieve zin het hoogst.

Directeur Serge Urlings, die alweer geruime tijd aan de leiding staat van Veilig Thuis Haaglanden, zou de problemen oplossen maar uit de berichten die ons bereiken blijkt dat hij hierin faalt.

Zeer kwalijk is dat, als alles al fout gegaan is, er geen goede onafhankelijke klachtenregeling is. Wethouder Zweerts de Jong weigerde de zienswijze aan te passen naar aanleiding van onze kritiek. Wel werd toegezegd dat de raden meer betrokken moeten worden bij de GR en dat de raad schriftelijk geïnformeerd zal gaan worden hoe de klachtenregeling geregeld is.

Een valse melding (zelfs anoniem) is voldoende om deze organisatie in gang te zetten. En daar begint het probleem. De beschuldigde heeft geen schijn van kans om zich tegen medewerkers van Veilig Thuis te verweren. Waar rook is, is vuur lijkt de organisatie wel te denken of willen ze de noodzaak van hun organisatie bewijzen?

Deze week stond er een artikel in het AD met als kop “Alarm jeugdrechters om crisis jeugdzorg: gebrekkige dossiers en niet passende beslissingen” wat onze kritiek nog eens bevestigde.

Rechters moeten oordelen op basis van rapportages die ‘met zekere regelmaat als ondermaats worden ervaren’. Er is sprake van gebrekkige of incomplete dossiers. Rapporten van zogenaamde gecertificeerde instellingen (GI’s), die jeugdhulp organiseren en onder toezichtstellingen uitvoeren, worden met name bekritiseerd omdat zij vaak ‘evidente onjuistheden’ bevatten.

Het is niet altijd duidelijk waar informatie vandaan komt, of die getoetst is en hoe deze tot stand is gekomen. Feiten, meningen en conclusies zijn niet altijd te onderscheiden. Voor onafhankelijk onderzoek zijn amper onderzoekers of deskundigen beschikbaar.

www.democratischeliberalen.nl