DLW over huizenbouw op de ernstig vervuilde gemeentewerf in Wassenaar

Deze week werd in de commissie Fysieke Leefomgeving een ontwikkelscenario besproken voor huizenbouw op de gemeentewerf. Op zich zouden wij daar blij mee moeten zijn. Het college kwam indertijd met een plan om de gemeentewerf vrij te spelen voor huizenbouw. De ambtenaren zouden moeten verhuizen naar raadhuis de Paauw. Totale kosten ruim 12 miljoen. De raad vond alles prima maar onze fractie van Democratische Liberalen Wassenaar had moeite met de aanwezige vervuiling en de enorme kosten die hiermee gemoeid gaan. Wij verwachten dat de opbrengsten veel lager zijn en de kosten daarmee ruim de 20 miljoen gaan overstijgen

Kennis en kunde alsmede een collectieve geheugen was, zoals altijd, bij alle partijen afwezig maar gelukkig hebben wij als DLW, de langst bestaande lokale partij in Wassenaar, wel kennis van zaken. Wij begonnen over het milieuprobleem. Ons doel was dat het milieuprobleem eindelijk aangepakt zou gaan worden. Dat bleek moeilijker dan gedacht. Het probleem werd en wordt nu zelfs nog steeds door het college gebagatelliseerd. De sanering zou nu nog geen 1 miljoen euro kosten.

Indertijd (en dan gaan wij terug naar het milieuschandaal in Lekkerkerk) schrok men ontzettend dat er vervuilde locaties waren waar op gebouwd was of kon worden. Er kwam een shortlist van een stuk of  21 van de meest vervuilde locaties in Zuid Holland die met heel veel spoed moesten worden gesaneerd. De Wassenaarse gemeentewerf stond er op. De sanering zou midden jaren 90 een kleine 10 miljoen gulden gaan kosten. Dat kon Wassenaar niet betalen. Op een sanering van circa 150 m3 ernstig vervuilde grond na gebeurde er uiteindelijk niets. Op deze vergunning werd bijna 400 m3 (ten dele dus illegaal) afgevoerd naar de Hogeboomseweg. Die grond veroorzaakt nu daar dus een milieuprobleem. U kunt onze bijdragen terugvinden op onze site www.democratischeliberalen.nl

Uiteindelijk werd vorig jaar toegezegd dat de aanwezige vervuiling zou worden onderzocht, maar dat onderzoek is niet serieus uitgevoerd. Wel zijn de beide plannen in gang gezet. Dat frustreert.

Gelukkig waren deze week de fracties ineens wakker. De mening is nu dat de sanering goed moet worden uitgevoerd, maar hiermee staat daarmee nog steeds niet vast hoe serieus het milieu probleem wordt aangepakt want het gaat wel veel meer geld kosten. Het is jammer dat hier bijna 1,5 jaar aandringen voor nodig was voordat er iets gebeurde. Wij blijven de belangen van onze inwoners behartigen.

Voor het eerdere DLW dossier over de vervuilde gemeentewerf: http://www.democratischeliberalen.nl/dlw-over-het-stokstaartjes-bouwplan-of-moeten-we-het-eerst-over-de-bodemvervuiling-hebben/