DLW over verkeer(d) wensdenken.

Al decennia lang belooft de politiek in Wassenaar de verkeersoverlast aan te pakken. Behalve wat domme beslissingen  (bijvoorbeeld doortrekken Jagerslaan, “afsluiten” uitvalroutes, instellen eenrichtingsverkeer of verkeer het dorp doorjagen) blijft het bij loze beloftes.

Als klap op de vuurpijl kwam de huidige coalitie VVD/CDA/D66 en nieuwkomer Lokaal Wassenaar (LW genoemd en niet te verwarren met onze fractie DLW die al 12 jaar de naam DLW gebruikt) met het idee om van de Rijksstraatweg een 50 km weg te maken met 2 x 1 baan. Andere denkrichtingen zijn; fietsstraten, 30 km zones en verdeling van het verkeer over alle wegen in Wassenaar.

De N44/Rijkstraatweg is een hoofdverbindingsweg waar je het verkeer zo snel mogelijk via de uitvalswegen naar toe moet leiden. Nu wil men van heel Wassenaar een doorgaande hoofdroute maken.

VVD en CDA maken hiermee tevens een ruk naar links. Zij hebben de D66 en GroenLinks gedachte overgenomen; automobilistje pesten geeft minder verkeer denken zij. Niets is minder waar.

Bij de verkiezingen in 2018 kondigden VVD Wassenaar en VVD Den Haag aan dat zij de N44 zouden aanpakken om de verkeersoverlast in Wassenaar te verminderen.  Men had zelfs een nieuwe naam voor de te ondertunnelen N44; de Amsterdamse baan.

Het blijkt weer verkiezingsretoriek te zijn want in 2020 kondigde de VVD wethouder Klaver aan, zonder dat de raad hierin gekend was, dat er helemaal geen ondertunneling meer zou komen. De Rijnlandroute zou voor een zoveel lager verkeersaanbod zorgen zodat de N44 afgewaardeerd kan worden.

Wij twijfelen aan de gebruikte “meet”methodes, de rekenmodellen en de boterzachte aannames. Er zou nauwelijks sprake zijn van sluipverkeer, wij zijn het zelf. Als we vaker op de fiets gaan is er ook geen probleem oreert D66.

Toen de Rijnlandroute moest worden doorgedrukt zei onze fractie al dat de ondertunneling niet Oost -West had moeten liggen maar Noord-Zuid. Er werd toen gesteld dat de Rijnland Route 3 tot 5 jaar voor een verkeersafname op de N44 zou zorgen maar dat daarna het aanbod verder zou stijgen. Nu beweert men dat de Rijnland Route er voor zal zorgen het verkeersaanbod in heel Wassenaar daalt. Als dat zo zou zijn dan is binnenkort alles opgelost.

Onze verwachting is echter dat de verkeersoverlast met de beoogde maatregelen zal toenemen. Ondernemers en inwoners zullen hiervan de dupe zijn. Verkeer is een waterbed, als je het ergens naar beneden drukt dan komt het elders omhoog. Bezint eer ge begint…