Afgelopen zaterdag 21 januari 2023 maakten de fractievoorzitters van 6 politieke partijen, waaronder de onze, bekend dat zij Klaas Tigelaar bereid hadden gevonden om op te treden als formateur om te komen tot een coalitieakkoord en de samenstelling van een nieuw college. Die externe begeleiding is nodig omdat de belangen niet altijd hetzelfde zijn en het afwegen ervan niet eenvoudig is. Geen enkele partij in Wassenaar kan immers 100% van haar programma realiseren.

Burgemeester Leendert de Lange had het in zijn Nieuwjaarsspeech over de huidige politieke bestuurlijke instabiliteit. De heftige gebeurtenissen in de afgelopen weken waren aanleiding om een extern onderzoek in te stellen. Belangrijk bestuurlijk werk kan alleen in een veilige sociale omgeving worden gedaan, aldus burgemeester De Lange. Wij zijn dat volop met hem eens. Gebekvecht door een wethouder in het college van burgemeester en wethouders was uiteindelijk de reden van de bestuurlijke problemen. Het is daarom goed dat er een nieuw college komt.

De reden dat het college is gevallen is mede te wijten aan een tekort aan politieke en bestuurlijke ervaring in de raad en het college. Een gebrek aan kwaliteiten moest naast de grote inhoudelijke verschillen overbrugd worden met te veel compromissen. Neem daarbij de verschillen in stijl en cultuur van de coalitiepartijen en je hebt een explosieve cocktail. Ook persoonlijke en/of politieke verhoudingen speelden uiteraard mee.

In de gemeenteraad is er jarenlang een traditie van monistisch gedrag. De raad moest doen wat de wethouders wilden, in plaats van andersom. Het gebrek aan dualisme was ook bij de inmiddels gevallen coalitie weer aan de orde. De raadsfracties van coalitiepartijen werden vaak gebruikt als stemvee, in plaats van dat deze raadsleden hun eigen afweging maakten.

Bij het nieuwe coalitieprogramma zullen zaken duidelijk moeten worden besproken en vastgelegd, zonder dat partijen al te grote compromissen moeten doen. Ook zal er gekeken moeten worden naar de kwaliteit (lees: kennis en kunde) van de wethouders en op welke wijze zij met hun medebestuurders, de ambtenaren en de raadsleden omgaan. Een gebrek aan fatsoenlijke omgangsvormen blijkt immers maar al te vaak aan de orde te zijn geweest in deze raadsperiode.

Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) wil, zoals altijd, een constructieve bijdrage leveren aan goede verhoudingen in de gemeenteraad en aan een ter zake kundig nieuw college, opdat in 2023 alle aandacht gericht kan worden op het belang van de Wassenaarders en we eindelijk aan de slag kunnen!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *