Wassenaar is gezegend met betrokken burgers die van gelegenheid gebruik maken om in te spreken bij raads- en commissievergaderingen.

 

Helaas is de wijze van afdoen van de inspraakronde vaak vervelend voor de inspreker.
De voorzitter rondt meestal af met een vraag aan de raadsleden. Dat gaat dan als volgt: ‘Geen vragen meer, nee?’ Bijna niemand reageert en de inspreker krijgt vervolgens van de voorzitter te horen: Dank, dan was uw verhaal duidelijk’. In menige oren klinkt dit als ‘En bedankt, dag hoor!’

 

DLW vindt dat dit anders moet! Daarom heeft DLW-commissielid Ronald Zoutendijk een motie opgesteld om hierin verandering te brengen. Wat DLW betreft heeft elke inspreker namelijk recht op een reactie van de gemeenteraad.

 

Een oplossing zou kunnen zijn dat insprekers wordt gevraagd de inspreek tekst toe te zenden aan zowel het college van burgemeester en wethouders als aan alle fracties in de gemeenteraad. Maar nog mooier zou zijn als raadsleden na het aanhoren van de inspreek tekst de inspreker laten weten welke fractie hierop zal reageren en binnen welke termijn.

 

Onze ideeën om insprekers serieus te nemen zijn niet bij alle fracties in goede aarde gevallen. Dit ondanks dat veel partijen de mond vol hebben over de verkleining van de kloof tussen burgers en overheid…

 

Heeft u betere ideeën hoe de gemeenteraad zou moeten omgaan met insprekers? Laat het ons weten en zendt een e-mailbericht aan bpaulides@wassenaar.nl.

 

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.