De politiek is vervreemd van onze inwoners. Coalitiepolitici kijken neer op de kiezers zoals blijkt uit denigrerende opmerkingen tijdens raadsvergaderingen. Het raadsdebat is verworden tot een toneelstuk, alles is van tevoren door de coalitiepartijen “in achterkamertjes” al afgetikt.

Coalitieleden zijn verworden tot een lobbygroepje voor de belangen van hun politieke leden. Naar inwoners wordt niet geluisterd. Bestuurlijk is het een chaos en de coalitie smijt met geld. Er worden nog snel voor de verkiezingen onzinnige besluiten doorgedrukt. Het is schering en inslag dat niemand op de hoogte is van bepaalde zaken waarbij zogenaamd burgers “breed” bij betrokken zijn geweest. In het DLW verkiezingsprogramma 2022-2026 laten wij zien hoe wij problemen oplossen.

Verkeersplan

De coalitie wil de automobilist met 30 km wegen pesten in plaats van verkeer uit Wassenaar weghouden. De Rijkstraatweg moet 2 x 1 rijbaan met 50 km worden. Wij vrezen een waterbedeffect met nog meer sluipverkeer door Wassenaar.

Een VVD raadslid stelde ; “Betrokkenheid van inwoners is mooi, maar dit waren reacties van mensen met een bril op vanuit de eigen voortuin.’’ Een ander coalitie raadslid merkte op dat alle inwoners denken dat zij verkeersdeskundigen zijn. Waarom zou een bewoner niet eens wat over zijn eigen buurt mogen zeggen?

Maar wat Duinrell wil daar luistert de coalitie wel naar. Duinrell wil goed bereikbaar zijn dus het voorstel is om vanaf de van Zuylen tot de ingang van Duinrell de Storm als 50 km weg te houden. Het zou DLW niet verbazen wanneer dat Duinrell nog steeds boven aan de geheime VVD donateurslijst staat. Topper van de week was wel een CDA raadslid. Hij maakte zich zorgen om de overlast bij de vervanging van het wegdek op de Wittenburgerweg, want zo stelde hij “er wonen ook 2 raadsleden”.

Groene Zone

De Nota van Uitgangspunten Groene Zone ging over een integraal structuurplan waarin voldoende brede bufferbreedte en verbetering van de kwaliteiten voorop stond maar de VVD wethouder kwam in plaats daarvan met een Beperkte Gebiedsvisie met als doel de randen van de Groene Zone vol te bouwen (Ammonslaantje, Oostdorperweg en Hoge Klei. uitbreiding Amerikaanse school, verplaatsing Avalex).

Andere probleemdossiers; bouwplannen ANWB, Duindigt, toekomst Gemeentewerf, megalomane plannen Raadhuis de Paauw, overlast Meijendel, woonvisie, handhaving et cetera

Maak een eind aan deze problemen en steun ons zodat Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)  na de gemeenteraadsverkiezingen als grootste partij de slechte besluiten kan intrekken en herzien.

 

www.democratischeliberalen.nl

Reacties zijn gesloten.