Toen Jan Hoekema in de zomer van 2007 als burgemeester van Wassenaar benoemd werd, schudde het gemeentehuis nog op zijn grondvesten. Hoekema’s voorganger, waarnemend burgemeester Luigi van Leeuwen, had kort daarvoor een weinig zachtzinnige reorganisatie in gang gezet.
Een aantal burgemeesters en gemeentesecretarissen en een mislukte ambtelijke samenwerking later blijkt hoe weinig doeltreffend deze reorganisaties zijn geweest en dat er daarmee veel geld verloren is gegaan. Ondanks juichende verhalen dat we de goede kant op gaan, zijn de zaken ruim 15 jaar later nog steeds niet op orde. We hebben meer ambtenaren nodig dan ooit tevoren, ondanks het feit dat er afdelingen verzelfstandigd zijn. Daarbij is het onderhoud van het Raadhuis De Paauw, het Landgoed De Paauw en het gemeentekantoor jarenlang verwaarloosd, net zoals ander gemeentelijk vastgoed (denk hierbij o.a. aan de Warenar en het Van Heeckerenhuis).
Achtereenvolgende colleges en gemeenteraden dachten kennelijk met een dubbeltje op de eerste rang te kunnen zitten. De huidige coalitie wil dan ook, na de restauratie van het exterieur van Raadhuis De Paauw, dat het interieur wordt gerestaureerd en dat het Landgoed De Paauw (waaronder de Prinsessetuin) in oude luister wordt hersteld. Dat houdt in dat het college en de ambtenaren die nu kantoor houden in Raadhuis De Paauw tijdelijk elders moeten worden gehuisvest. Hetzelfde geldt op termijn ook voor de ambtenaren die werken in het gemeentekantoor, want er zijn plannen om het gemeentekantoor op termijn geschikt te maken voor jongerenhuisvesting of wellicht te slopen.
Er zullen dus andere locaties moeten worden verworven, voordat het Raadhuis De Paauw en het gemeentekantoor verlaten kunnen worden.
De renovatie van het Raadhuis zou rond de € 15 miljoen moeten gaan kosten, maar dit bedrag zou met alle bijkomende kosten weleens ruim het dubbele kunnen worden. Ook de sanering van de vervuilde grond op de gemeentewerf en het Avalex-terrein zal veel geld gaan kosten. Onze fractie heeft daarom het college gevraagd om een goede inhoudelijke en financiële onderbouwing van al deze plannen tezamen. Wij willen geen salamitactiek van het college, waarmee telkens slechts een onderdeel van de plannen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het is de hoogste tijd om een integraal meerjarenplan te krijgen over de herhuisvesting van onze ambtenaren, zodat wij hierover een integraal oordeel kunnen vormen. Dus college: kom op met dat plan!
Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *