Als onderdeel van de coalitieonderhandelingen komt op enig moment ter sprake welke partijen een wethouder leveren en welke portefeuilles zij beheren. De raad stelt een programma vast. Meestal gaat het dan over een programma van partijen die deelnemen in de coalitie. Het college baseert op dat programma het beleid en de raad controleert of het college doet wat er wordt gevraagd. Het college bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De burgemeester heeft een aantal wettelijke taken zoals openbare orde en veiligheid, maar hij kan net als de wethouders ook andere portefeuilles toebedeeld krijgen.

 Wethouders kunnen hun werkzaamheden in voltijd, in deeltijd of in een combinatie van deeltijd en voltijd verrichten. In de Gemeentewet is het aantal wethouders geregeld dat een gemeente bij een bepaald aantal inwoners mag hebben. Het wettelijk minimumaantal wethouders voor Wassenaar is 2. Het maximumaantal voltijdse wethouders is 4 en het maximumaantal voltijdse plus deeltijdwethouders is 5. De totale tijdbestedingsnorm bij voltijdse plus deeltijdwethouders is 4,4 fte.

In beginsel dienen wethouders in de gemeente te wonen waar hij of zij wethouder is.  Het is aan de raad om te beslissen of hiervan mag worden afgeweken. Het is dus bij de benoeming van de wethouders ook van belang waar de wethouders woonachtig zijn, om extra reis- en verblijfskosten te vermijden.

Een veelgehoord argument is dat meer wethouders veel kosten. In het verleden is daarom bezuinigd op het aantal wethouders. Echter, veel wethouders konden hun taken niet aan en traden tussentijds af. In 2010-2014 traden twee VVD-wethouders, een D66-wethouder en een CDA-wethouder af. In 2014-2018 trad opnieuw een D66-wethouder af. In 2018-2022 trad wederom een D66-wethouder af en in 2022 trad weer een VVD-wethouder af. Zij moeten dan worden opgevolgd door nieuwe wethouders, hetgeen dubbele kosten veroorzaakt, zoals voor pensioenen en wachtgelden van de afgetreden wethouders.

DLW vindt kennis, kunde en kwaliteit van de te benoemen wethouders van het allerhoogste belang en wil niet bezuinigen op het aantal wethouders. Door voldoende wethouders aan te stellen, kunnen meer coalitiepartijen een wethouder leveren. Bovendien kan de werklast van wethouders beter worden verdeeld en is het risico van tussentijds aftreden (met alle daaraan verbonden kosten) vele malen kleiner. En dat is goed voor Wassenaar!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *