DLW wil weten of het illegale bespieden van onze inwoners gestopt is.

In Wassenaar werd (of wordt?) 24 uur per dag vastgelegd waar, en hoe lang, inwoners en bezoekers zich in bepaalde delen van de gemeente bevinden. Dit wifitracken – het peilen van het signaal van je smartphone – vindt plaats zonder dat daarvoor toestemming wordt gevraagd en zonder dat het een veiligheidsbelang dient. De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) vroeg zich af of deze illegale Stasi achtige praktijk inmiddels beëindigd is en of alle gegevens vernietigd zijn.

In december 2015 maakt de gemeente Wassenaar bekend dat de komende drie jaar bezoekers en inwoners van Wassenaar op diverse locaties geteld zouden gaan worden. Op strategische plekken in de gemeente werden telpunten ingericht die registreren hoeveel personen er in een bepaalde tijd aanwezig zijn, welke plaatsen zij bezochten en hoe lang ze daar verbleven. Het meten van de bezoekersstromen zou de centrumondernemers (!!!) waardevolle informatie opleveren.

De wifi telpuntenlocaties waren;

  • Langstraat (3x)
  • Van Hogendorpstraat;
  • Luifelbaan;
  • Windlustweg;
  • Duinrell (2x)
  • Stadhoudersplein.

De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde op 30 november 2018 dat de wifitracking techniek niet gebruikt mag worden zonder toestemming van inwoners en bezoekers.

Ook indien het MAC-adres niet direct de identiteit van een persoon onthult, de verzamelde gegevens zijn wel degelijk persoonsgegevens. Dit worden de indirect identificeerbare persoonsgegevens genoemd. Dat komt omdat de gegevens met elkaar of met andere gegevens gecombineerd kunnen worden. Zo kunnen gegevens met de bestaande digitale middelen toch betrekkelijk eenvoudig tot een bepaald persoon worden herleid. Op haar website geeft de Autoriteit Persoonsgegevens nadere uitleg over de grondslagen voor de uitspraak dat wifitracking een inbreuk op privacy is.

Een groeiend aantal gemeenten, dat eerder wifitracking inzette, is inmiddels gestopt met wifitracking en zij respecteren de privacywetgeving.

De veel gebruikte bewering dat alle informatie anoniem wordt verwerkt is door de Autoriteit Persoonsgegevens in haar uitspraak nadrukkelijk weerlegd. Wifitracking zoals in Wassenaar plaatsvindt is een schending van de privacy. Het is zinloos en onrechtmatig. Niemand mag zonder goede reden zomaar gevolgd worden. Overigens worden de bewoners rond de Wittenburgerweg al jaren met camera’s van de overheid bespied. Er staat nergens aangegeven dat er sprake is van cameratoezicht en niemand die er wat over zegt. Wat is daar de reden van?

Het lijkt erop dat Wassenaar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inmiddels negeert die daarna van kracht werd. De raad werd niet geïnformeerd over een beëindiging van de overtreding van de wet. Het volgen van inwoners, bezoekers van Duinrell en van winkelend publiek is geen gerechtvaardigde methode en wij vragen ons af of alle verkregen gegevens inmiddels wel vernietigd zijn?

De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) heeft hierover raadsvragen gesteld.