Wassenaar maakt op politiek-bestuurlijk niveau bijzondere tijden door.  Met het imploderen van de coalitie is de weg vrijgemaakt voor nieuw beleid en verstandige raadsbrede afspraken.  Door alle turbulentie is de aandacht voor de noordgrens en de oprukkende verstedelijking van Katwijk op de achtergrond geraakt.  Maar ook aan de zuidgrens rommelt het. Daar dreigt een sluipende verstedelijking. De Rijksbouwmeester heeft jaren geleden een negatief advies gegeven voor de oprukkende verstedelijking die ten koste gaat van de natuur en recreatie.

 

De Zuid-Hollandse zweefvliegclub heeft het veld moeten ruimen voor de bouwplannen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op wat nu wordt aangeduid als Valkenhorst. Na de sluiting van het Marine Vliegkamp Valkenburg in 2006 heeft de zweefvliegclub nog tot 2015 kunnen zweefvliegen op deze locatie. Toen echter begonnen werd met de ontmanteling van het vliegveld, was zweefvliegen niet meer toegestaan.

De luchtsporters hebben het moeten afleggen tegen een hele nieuwe ontwikkeling in de luchtvaart, namelijk de ontwikkeling van drones en aanverwante sensoren. Drone Valley is het troetelkindje van Katwijk, van de provincie Zuid-Holland en niet in de laatste plaats van het RVB. Het RVB gedraagt zich als een commerciële projectontwikkelaar en steekt structureel een stokje voor samenwerking tussen Drone Valley en de getroffen luchtsporters. De belangen liggen blijkbaar anders.

DLW maakt zich sterk voor een oplossing voor de verdreven luchtsport en wil dat het zweefvliegen op het voormalige vliegkamp terugkeert. Niet alleen om ruimte bieden aan deze luchtsport, maar ook omdat daarmee de aanvliegroute voor Schiphol naar 2 kilometer hoogte zal moeten worden uitgebreid. Hiermee wordt de geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen van en naar Schiphol substantieel teruggedrongen, wat in het belang is van alle Wassenaarders!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *