Doe mee, stem op DLW

DEMOCRATISCHE LIBERALEN WASSENAAR
DLW KOMT OP VOOR U!

 DLW is dé lokale politieke partij voor een veilig, gezond, soeverein en leefbaar Wassenaar. De bekende Wassenaarder Ben Paulides is de lijsttrekker. DLW is van mening dat politieke partijen zich in de raad zowel in de coalitie als in de oppositie zich moeten inzetten om het optimale resultaat voor Wassenaar te bereiken. Dat houdt in dat DLW de kader stellende en controlerende taak als volksvertegenwoordiger serieus vervult. Wij durven te zeggen waar het op staat. DLW weigert daarom aan het handje te lopen van de coalitie, ook als wij deel uitmaken van een coalitie. Goede voorstellen zullen we uiteraard graag steunen.

 

Wij maken een eigen afweging. Als lokale partij zijn wij gevrijwaard van door landelijke partijen opgelegde doctrines. De Wassenaarse belangen komen vóór de belangen van nationale partijen in Den Haag. DLW houdt de vinger aan de pols en wij vragen u DLW het vertrouwen te geven dat wij verdienen.

 

De invloed van de andere lokale partijen in Wassenaar beperkt zich veelal tot de gemeentegrenzen. Onze kandidaat-raadsleden hebben echter goede persoonlijke contacten met provinciale en landelijke partijen. DLW is een partij die alle belangen van onze inwoners behartigt. Wij werken met andere lokale partijen in de regio samen om gezamenlijk meer greep te hebben op de gemeenschappelijke regelingen en op de besluiten van de Provincie Zuid-Holland.

 

DLW zal als deelnemende partij in een coalitie niet aarzelen om tegen te stemmen indien een voorstel niet in het belang van Wassenaar en/of de inwoners is. Dat heeft onze partij de geuzennaam bezorgd af en toe de luis in de pels te zijn. Onze standpunten hebben wel degelijk invloed tot op landelijk niveau. En zo hoort het ook; een raadslid moet functioneren zonder last. Dat wil zeggen dat raadsleden hun eigen afweging moeten maken zonder zich een standpunt te laten voorschrijven.

 

Voor DLW staat de mens en de menselijkheid voorop. DLW wil samen met inwoners van Wassenaar dingen bereiken. Inwoners van Wassenaar hebben niet klakkeloos te accepteren wat onze ‘volksvertegenwoordigers’ menen te kunnen besluiten over Wassenaar. DLW vindt dat de inwoners betrokken moeten zijn bij het bestuur van de gemeente en duidelijk en transparant moeten worden geïnformeerd.

 

DLW neemt de inwoners van Wassenaar serieus staat open en luistert naar alle bevolkingsgroepen. DLW staat ervoor dat het bestuur de burgers helder en inzichtelijk informeert over beleidsvoornemens, beleidsplannen en projecten. Bestuurders staan nu te ver van de burgers af. Het gebruik van misleidende en/of hoogdravende taal is, net zoals het gebruik van ambtelijke taal, een veel gehoord verwijt. DLW staat voor duidelijke en begrijpelijke taal waar de burger centraal staat. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

 

DLW zet zich al langer in om in Wassenaar tot een krachtig en transparant bestuur te komen. De lokale politici van DLW zijn politiek actief uit overtuiging. DLW is wars van vriendjespolitiek. DLW wil ervoor zorgen dat het vertrouwen in de politiek wordt teruggewonnen. DLW geeft duidelijk aan waarvoor het staat. DLW heeft daarvoor een gevarieerde kandidatenlijst. Samen maken wij een vuist!

 

Download hier het volledige programma