In de afgelopen week vond de jaarlijkse raadsvergadering over de begroting 2023-2026 plaats. Nog nooit duurde, in de afgelopen 13 jaar dat ik in de raad zitting heb, een vergadering zo lang. De vergadering werd na ruim 9,5 uur vergaderen geschorst omdat de stemmen staakten. Een raadslid van GroenLinks was afwezig, zodat er een stemuitslag 10 voor en 10 tegen kon ontstaan en dat gebeurde dan ook. De vergadering moest de volgende dag worden voortgezet. Die vergadering duurde slechts ruim 1 uur.

Nog maar 14 dagen geleden hadden wij een bijdrage over dualisme en lekenbestuur. Wij vroegen ons af hoelang het zou duren voor er sprake was van een crisissituatie in de coalitie van VVD, Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar! en GroenLinks. Afgelopen week bleek dat onze intuïtie ons niet in de steek had gelaten. Blij zijn wij echter niet met onze profetische uitspraken. Inmiddels is de crisissituatie een feit en dat is niet goed voor een betrouwbaar bestuur.

In de begroting werden door de wethouder Hendrickx van Financiën nieuwe uitgaven begroot, zonder dat eraan plannen ten grondslag lagen. Om de enorm stijgende uitgaven te kunnen betalen zouden belastingverhogingen volgens deze wethouder noodzakelijk zijn. Dat de plannen door gebrek aan ambtelijke capaciteit hoogstwaarschijnlijk niet eens uitgevoerd kunnen worden, deerde deze wethouder niet.

Dat alles zette niet alleen kwaad bloed bij de inwoners en de oppositiepartijen. Zelfs de coalitiepartijen raakten met elkaar in de clinch. Het leidde tot heftige kritiek en stevige discussies. Totaal waren er 16 amendementen op de begroting en 8 moties. Ter toelichting: een amendement wijzigt de begroting, terwijl een motie een oproep doet aan het college. Het goede nieuws is dat alle 3 amendementen, die ik namens onze fractie indiende, werden aangenomen.

Drie amendementen kwamen van oppositiepartijen, zeven van coalitiepartijen en de overige werden door een wisselende mix van oppositie en coalitie ingediend. Slechts 9 amendementen haalden het. Het belangrijkste amendement betrof het schrappen van de voorgestelde verhoging van OZB-opbrengsten met 20%. Dit amendement werd ook gesteund door de coalitiepartij VVD. Dat laatste was het bommetje onder de coalitie. Er werd teleurgesteld en soms ook woedend gereageerd. Feitelijk gebeurde wat wij al een hele tijd zagen aankomen; deze coalitie kan niet goed samenwerken. Het is dan ook zeer de vraag hoelang dit college zal aanblijven. Vermoedelijk zal het niet lang zijn.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *