Op 22 februari 2023 werd de het college en de raad van Wassenaar geïnformeerd dat onze regionale omroep Unity voornemens was nog dit jaar te fuseren met de Leidse omroep Sleutelstad om in 2025 te komen tot een streekomroep voor de Leidse regio. De gemeenteraad van Wassenaar had in 2021 een advies uitgebracht aan het Commissariaat voor de Media (kortweg het CvdM) om Unity voor Wassenaar als omroep aan te wijzen in plaats van de Leidschendam-Voorburgse omroep Midvliet, die dat jarenlang voor Wassenaar was geweest.  

Dat advies werd opgevolgd en Unity werd de omroep voor Wassenaar. De aanwijzing loopt tot het jaar 2026. De hoop en de verwachting was dat er meer en professionelere aandacht zou komen voor de berichtgeving in Wassenaar. Tot op heden is dat nog steeds niet echt uit de verf gekomen. Nu is er het bericht over een fusie met een lokale Leidse omroep. Maar zijn daarmee de belangen voor Wassenaar mee gediend? De bedoeling van de gefuseerde omroep is namelijk om nieuws uit de Leidse regio te brengen.

Wettelijk is vastgelegd hoeveel tijd er aan lokale onderwerpen besteed moet worden (de ICE-norm). Wassenaar heeft daartoe leden in een zogenaamd programmabeleidsbepalend orgaan, die erop moeten toezien dat er voldoende aandacht is voor Wassenaars nieuws. Helaas gebeurt dat onvoldoende en de handhavingsmogelijkheden van het CvdM lijken een papieren tijger. Daar komt nog bij dat de radioprogramma’s van Unity al die jaren via de ether in Wassenaar niet te ontvangen zijn.

Nu Unity gaat fuseren is onze vrees dat daarmee niet alleen de toch al geringe invloed van Wassenaar nagenoeg verdwijnt, maar ook de aandacht voor Wassenaar. Onze fractie heeft daarom in de afgelopen raadsvergadering het college opgeroepen om het lokale belang van een omroep voor Wassenaar voldoende te waarborgen.

Het college heeft gesteld dat door de fusie de aanwijzing tot omroep voor Wassenaar van rechtswege vervalt. Er zal dus opnieuw een keuze moeten worden gemaakt met welke omroep Wassenaar in zee gaat. Wat ons betreft moet dat een omroep zijn voor de regio Haaglanden en niet de Leidse regio. Wassenaar is een professionele omroep waard, die ruim aandacht besteedt aan ons mooie dorp!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *