Op 1 september 2021 kreeg Wassenaar weer een eigen ambtelijke organisatie. De samenwerking met Voorschoten was na jaren van aanmodderen mislukt. In plaats van synergievoordelen waardoor er goedkoper en beter gewerkt zou kunnen worden, werd het een groot drama. Waar DLW voor gewaarschuwd had gebeurde. De gemeenten waren te verschillend en werkten voor verschillende regio’s. In plaats dat alles gemakkelijker werd, kwam de gemeenteraad erachter dat de samenwerking toch te gecompliceerd was, onze dienstverlening achteruitging en dat alles meer geld kostte in plaats van minder.

Het lag niet aan de kwaliteit van de ambtenaren, maar wel aan de organisatiestructuur. Er waren te veel leidinggevenden, veel vacatures, veel dure inhuur en daarmee ook te weinig ambtenaren met ervaring op de dossiers waarvoor zij verantwoordelijk waren.
In de afgelopen jaren hebben daarom nogal wat ambtenaren elders een goed heenkomen hebben gezocht. Daarbovenop kampen bijna alle gemeenten met het probleem van extra taken waarvoor personeel nodig is, terwijl vacatures moeilijk zijn te vervullen.
Voor onze wethouders is het tekort aan ambtenaren lastig. Voorstellen van het college worden immers ambtelijk voorbereid. Door personeelstekorten kan het lang kan duren voordat beleidsvoorstellen op tafel komen bij het college. Bovendien moeten heel wat voorstellen vervolgens worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Die is immers het hoogste, democratische, orgaan van de gemeente. De gemeenteraad hecht grote waarde aan de kwaliteit van voorgelegde voorstellen. Helaas moest de gemeenteraad geregeld vaststellen dat de kwaliteit van raadsvoorstellen beneden de maat was. Daar wordt de gemeenteraad natuurlijk narrig van. Logisch gevolg: raadsleden gaan vragen stellen. Dat levert de ambtelijke organisatie dan weer extra werk op.
De leden van de gemeenteraad en het college moeten zich daarom bewust zijn van de beperkte ambtelijke capaciteit en heldere prioriteiten stellen, waarbij voor DWL het coalitieprogramma leidend is. In de beperking toont zich immers de meester.
Gelukkig zien we een nieuw college dat in een goede werksfeer de schouders eronder zet. De wittebroodsweken van dit nieuwe college zijn zo langzamerhand voorbij. DLW zal de vele voorstellen die na het zomerreces op ons afkomen kritisch, maar altijd vanuit een positieve grondhouding, beoordelen. Daarbij zullen we onze lange ervaring in de gemeenteraad als stabiele en verantwoordelijke lokale partij blijven inzetten voor alle inwoners van Wassenaar, ook in het nieuwe seizoen!
Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW),
www.democratischeliberalen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *