Afgelopen dinsdag was het zover. Het nieuwe coalitieakkoord werd gepresenteerd en drie van de vier nieuwe wethouders werden geïnstalleerd.

Als Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) zijn wij verheugd dat wij hebben kunnen bijdragen aan het oplossen van een bestuurscrisis, want zo mag je de val van een coalitie na slechts 4 maanden toch wel noemen.

 

 

 

Wij hadden net de dreiging van een herindeling van ons afgeschud om als zelfstandige gemeente met een eigen burgemeester weer de goede dingen voor onze gemeente te kunnen doen.

Bij de recente coalitieonderhandelingen, die wij als zeer prettig en constructief hebben ervaren, hadden wij de kritische opmerking van de Commissaris van de Koning Jaap Smit in het achterhoofd: ‘In Wassenaar gebeurt nooit iets, maar er is altijd wat aan de hand’. Wij wisten wat hij er mee bedoelde; als het gedoe in Wassenaar nu niet eens een keer ten einde is dan ga ik weer denken aan herindeling.

Het is gelukt om binnen korte tijd met een duidelijk coalitieakkoord te komen waarbij DLW ook deel uitmaakt van het college. Onze wethouder is Ronald Zoutendijk. Als wethouder van Cultuur en Welzijn heeft hij een interessante portefeuille. Ronald heeft veel ervaring op velerlei vlakken.
Hij was al raadslid in de vorige raadsperiode en was in de huidige raadsperiode commissielid voor DLW.

Ik moet zeggen dat alle partijen bij de besprekingen hun input hebben gegeven maar samen zijn wij tot een standpunt gekomen. Dit coalitieakkoord is niet alleen koersvast, open en betrokken, zoals de subtitel luidt maar het is ook realistisch.

Het voorgaande akkoord kende alleen bedragen. Er waren geen duidelijke plannen of visies. Dit akkoord gaat dus wel uit van zaken die qua haalbaarheid en qua financiën realistisch zijn.  Het meenemen van de inwoners bij de plannen en de visies in een vroeg stadium is daarbij belangrijk. Participatie noemen wij dat in gemeenteland. Wij moeten daarbij ook realistisch zijn met wat we willen en wat wij kunnen op korte en lange termijn komen er visies. Niet meer en niet minder, voor een duidelijke prioritering dus.

 We hebben een goede ambtelijke organisatie achter ons staan die helaas nog te maken heeft met een capaciteitsproblemen. Logisch wel voor een nog jonge organisatie in ontwikkeling, zo kort na de ontvlechting.

Het anders voorstellen van zaken door de partijen die de boot hebben gemist begint zo langzamerhand wel een probleem te worden evenals het ridiculiseren van dingen. Desondanks werd de hand meermaals uitgestoken naar de overgebleven partijen.  Tevergeefs….

 Samen voor Wassenaar is de naam van het coalitieakkoord en zo gaan we het ook doen. Wij wensen de nieuwe wethouders veel succes.

Samen voor Wassenaar, we hebben er zin in.

 Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar
www.democratischeliberalen.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *