In de bijna 15 jaar dat ik in de gemeentelijke politiek actief ben valt het mij op dat het collectief geheugen van raadsleden, al dan niet opzettelijk, afwezig lijkt te zijn. Feit is dat de gemiddelde leeftijd van onze politici behoorlijk hoog is, maar ook de jongere politici lijden aan deze ziekte. We kennen allemaal de vele uitspraken van premier Rutte dat hij ergens geen actief geheugen aan had. Hilarisch natuurlijk, want wie gelooft dat? Wellicht had hij wat beter in zijn geheugen moeten graven. Maar feit is dat eenzelfde fenomeen zich op gemeentelijk gebied voordoet. Dit terwijl ons raadsinformatiesysteem maakt dat men behoorlijk lang kan terugkijken. Dus zelfs als kennis over eerdere besluiten in een fractie niet aanwezig is, is alles met een beetje moeite terug te vinden.

Onze gemeentelijke overheid moet zuinig met ons belastinggeld omgaan, zeker in tijden dat de landelijke overheid rigoureuze kortingen op het Gemeentefonds aankondigt. Je moet nooit zaken dubbel doen of besluiten in vergetelheid laten raken. Toch raken sommige raadsbesluiten in vergetelheid en worden dezelfde onderzoek na een aantal jaren opnieuw gedaan. Raadsleden stellen vaak dezelfde vragen of komen met onzinnige amendementen of moties om in de publiciteit te komen, maar gooien daarmee wel zand in de gemeentelijke motor en dat kost ook geld. Enkele voorbeelden? Hier komen ze.

Ooit is besloten dat gemeentelijk vastgoed dat onderdeel uitmaakt van het cultureel erfgoed niet verkocht zal worden. Als er voornemens zijn om toch tot verkoop van belangrijk gemeentelijk vastgoed over te gaan, ben je als snel een roepende in de woestijn als je verwijst naar eerdere besluiten om dat niet te doen.

De vergeten vervuiling van de gemeentewerf is ook zoiets. Het was een topprioriteit om de vervuiling te saneren, maar de discussie dat het te duur zou zijn liet de noodzaak in vergetelheid raken. Opzettelijk of per ongeluk? Ik kan dat laatste nauwelijks geloven bij een onderwerp dat zo belangrijk is.

De raadsbreed aangenomen moties in Wassenaar en Katwijk zover de zweefvliegsport is exemplarisch. Beide gemeenteraden hadden zich unaniem uitgesproken om de zweefvliegsport te behouden. Het staat in het coalitieprogramma en hoe vaak ik er ook over begin het blijft stil; blijkbaar is er ook wat met het gehoor van politici.

Eenzelfde probleem doet zich nu voor met de Jagerslaan in combinatie met het wegencategoriseringsplan. Lang geleden werd er al besloten om ook van deze weg een 30 km/h-weg te maken en de kruispunten daarop aan te passen. Toen de werkzaamheden aan de Schouwweg een aanvang zouden gaan nemen, merkte ik dat de besluiten rond de Jagerslaan in vergetelheid leken te geraken en zouden wegzinken in de discussie over het wegencategoriseringsplan. Om die reden heb ik nog een keer vast laten leggen wanneer de werkzaamheden uitgevoerd moeten gaan worden. Namelijk na beëindiging van de werkzaamheden aan de Storm van ’s-Gravesandeweg en de Schouwweg.

Gelukkig is mijn geheugen als 70-jarige nog steeds in orde!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Door DLW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *