Gezondheidszorg

GEZONDHEIDSZORG

De huisarts is het sleutelfiguur in ons zorgstelsel. Het is van groot belang dat patiënten hun huisartsen als hun eerste zorgverlener blijven zien, en niet slechts als een doorverwijsloket naar het ziekenhuis. Dit vereist meer tijd voor de patiënt, dat zich uiteindelijk terugbetaalt met betere beslissingen en minder voorgeschreven medicijnen. Daarnaast moeten huisartspraktijken inzetten op primaire preventie en positieve gezondheid, onder andere met gespecialiseerde verpleegkundigen en door de zorgverzekeraars gefinancierde praktijkondersteuners.

 

De lessen die we van de coronacrisis hebben geleerd, moeten we inzetten om ons te keren tegen het sluiten van ziekenhuizen in de buurt, zoals Bronovo. Het is essentieel dat ziekenhuizen alleen fuseren bij aangetoond voordeel voor de patiënt en ziekenhuizen met een regiofunctie voor Wassenaar worden behouden.

 

DLW wil de ambulancepost in Wassenaar terug. De huidige aanrijtijden van ambulances nopen daartoe. Te realiseren bij de ontwikkeling van een nieuw medisch centrum in de huidige Sint Jozefkerk.

 

Download hier het volledige programma