Zoals bekend is binnen een paar maanden het Wassenaarse college gevallen. Niet vanwege de OZB-verhoging van 20% die de VVD-fractie eerst wel steunde, maar later niet omdat zij ‘vergeten’ was af te spreken dat de verhoging gefaseerd in zou gaan. Nee, de werkelijke reden dat het college is gevallen werd bekend gemaakt bij de afscheidsbrief van VVD-wethouder Klaver met haar openhartige verklaring over grensoverschrijdend gedrag.

 

De aantijgingen van de afgetreden VVD-wethouder logen er niet om. De bejegening van de wethouder van Financiën van ambtenaren, raadsleden en commissieleden was volgens haar uitermate bedreigend en buiten alle normale omgangsvormen. Zij kwam daarbij tot de conclusie dat dit destructieve gedrag niet incidenteel was, maar structureel.

Wij vielen dan ook achterover van verbazing dat de overgebleven wethouders met een gezamenlijke verklaring kwamen ‘dat zij zich nadrukkelijk niet herkennen in de beleving van de ex-wethouder’. Ook de fractie van Hart voor Wassenaar stak de kop in het zand. Zij bracht een verklaring uit waarin zij de uitspraken van de ex-wethouder verre van zich werpt en van mening is dat ze iedere grond missen.

Niet alleen de ex-wethouder, maar ook de melders werden hiermee als leugenaars neergezet. In deze MeToo-tijd een onbegrijpelijke gang van zaken. Je neemt dit soort signalen serieus en laat een onafhankelijk onderzoek doen. In de tussentijd behoor je je te onthouden van ieder commentaar.

Het besluit van de burgemeester, als wettelijke hoeder van de integriteit, een inventariserend vooronderzoek in te stellen is dan ook het enig juiste besluit in deze uiterst onverkwikkelijke situatie. Onze zorgen zijn wel welk bureau het onderzoek gaat doen en wat de onderzoeksvragen zijn. Wij hebben als DLW ooit ervaren dat wie betaalt, ook bepaalt wat de uitkomst is. Het lijkt ons dan ook aangewezen dat de desbetreffende wethouder gedurende het onderzoek wordt geschorst, dan wel dat hij de eer aan zichzelf houdt en aftreedt.

DLW wil de onderste steen boven krijgen om te zorgen voor een veilig klimaat in het college, het raadhuis en het gemeentekantoor, ten behoeve van een goed, doeltreffend en doelmatig bestuur in Wassenaar.

 

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *