Het Wassenaars College, een College van onkunde of een college van list en bedrog?

College en coalitie van VVD/CDA/D66/Lokaal Wassenaar! blijken ook nog eens systematisch de wetten te overtreden. Is het onkunde of sluwheid? Feit is dat deze politici inmiddels de indruk wekken deel uit te maken van een criminele organisatie.

De eerste raadsvergadering  van 2019 verliep dramatisch. Vragen bleven onbeantwoord ofschoon de beantwoording een wettelijke plicht is. Waarom moeten in Wassenaar nieuwe woningen in principe gasloos worden terwijl de wetgever dat dwingend voorschrijft? In dezelfde vergadering werd de Routekaart Lokale Energie Strategie ter uitvoering gegeven maar het stuk zelf werd niet vastgesteld. Hoe wil de raad de controlerende taak dan uitvoeren?

In december ging het ook al mis. Het agendapunt Belastingverordeningen 2019 werd een hamerstuk. Dat besluit werd met algemene stemmen afgehamerd. Over de verordeningen zelf werden geen besluiten genomen. De gemeente loopt nu het risico dat de declaraties 2019 niet invorderbaar zijn. Maak bezwaar! Grote kans dat alle gemeentelijke vorderingen in 2019 onterecht zijn.

De allergrootste blunder maakte men in de kerstweek. De gemeenteraad Katwijk kreeg toen informatie over de bestuurlijke afspraken rond Vliegveld Valkenburg. Wassenaar moet het nog steeds doen met een inhoudsloze raadsinformatiebrief (november 2018) waarin wethouder Kees Wassenaar, welhaast kirrend van geluk, verkondigde hoe geweldig hij was omdat hij bereikt had dat er in de Groene Buffer geen huizen komen. Maar dat was al overeengekomen en feitelijk hebben ze hem een deel van de Groene Buffer afgepakt. Die Buffer is nu aanmerkelijk kleiner dan wat wettelijk in de Nota Ruimte werd vastgesteld.

Een regiegroep heeft de bestuurlijke afspraken voorgekauwd. DLW wil nog geen namen openbaren behalve dat Kees Wassenaar er buiten gehouden is. Er zaten (onder andere) defensiespecialisten bij, experts op mediagebied, internationale betrekkingen en de securityindustrie. En….., zeer verbazingwekkend, de commissaris van de koning zelf.

De Nota Ruimte is, na amendementen “Geluk-van Bokhoven”, vastgesteld als deel 4 van een Planologische Kernbeslissing (PKB). Met de publicatie op 27 februari 2006 in de Staatscourant is de Nota Ruimte in werking getreden. De Nota geldt als Structuurvisie volgens de huidige Wet RO. Dat betekent ook dat het Rijk geen zeggenschap meer heeft. Men probeert de onwettige achterkamertjesafspraken als privaatrechtelijke overeenkomst door te drukken. Als er afspraken gemaakt hadden mogen worden dan zijn deze publiekrechtelijk. Dan staat om die reden ook die weg naar de bestuursrechter open.

List en bedrog, gebrek aan collectief bestuurlijk geheugen of onkunde?

Circus Bedotti  geland op Vliegveld Valkenburg

Wij stelden al dat  onze bestuurders (en de coalitie) onkundig, onwetend of met opzet corrupt bezig zijn. Wij gaan nu dieper in op de onwettige bestuurlijke afspraken (BA) tussen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de provincie Zuid Holland en de gemeenten Wassenaar en Katwijk.

Op basis van de IRV (Inrichtingsvisie Valkenburg) wat Katwijk vaststelden. Wassenaar niet. In de BA gaat het eigenlijk alleen maar over de Unmanned Valley (de drone activiteiten) maar in de IRV stonden ook andere (zeer zorgwekkende) zaken .

Als voorbeeld noemen wij de ontsluiting van het UMV industriegebied. Een nieuwe autoweg vanaf N44 knooppunt Rijnland Route via de Wassenaarse zijde naar het industrieterrein UMV. De weg is gepland door Katwijk dwars door onze Groene Buffer langs de Wassenaarse Watering en naast de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De Nota Ruimte is, na amendementen “Geluk-van Bokhoven”, op 27 februari 2006 in werking getreden. Het was deel 4 van een Planologische Kernbeslissing (PKB). De Nota geldt als Structuurvisie volgens de huidige Wet RO. Dat betekent dat het Rijk geen zeggenschap meer heeft. De gemeenten gaan er zelf over.

De raden moeten instemmen met de achterkamertjesafspraken. De afspraken mogen niet geamendeerd worden. Stikken of slikken, maar zo is het niet. Het is geen te bekrachtigen privaatrechtelijke overeenkomst zoals men suggereert maar waarom moet de raad op deze ondemocratische wijze instemmen. Bij niet instemmen blijft zeker de veel bredere Buffer uit de Nota Ruimte in stand. Het bestemmingsplan Tijdelijk gebruik Locatie Valkenburg is zelfs op 02-07-2017 vervallen.

Ruimtelijke ordening zaken zijn publiekrechtelijk. Inspraak, bezwaar en beroep moet mogelijk zijn. Nu wordt geprobeerd de Groene Buffer kleiner te maken dan wat wettelijk in de Nota Ruimte werd vastgesteld. Dat kan helemaal niet.

In het gebied zijn veel eigendomsmutaties. Xella/Herwaarden mag het Valkenburgse meer voor zandwinning tot bijna Maaldrift vergroten. De grond daarvoor moest door de Provincie worden opgekocht. Xella/Herwaarden moet het verlies aan natuurwaarden compenseren

Uit raadsvragen van DLW blijkt dat de wethouders Leo Maat en diens opvolger KeesWassenaar niet eens kennis hadden van het bestaan van de regiegroep die van alles over Wassenaar besloten heeft, buiten alle democratische principes om. Zitten er militaire belangen achter, waarom een corridor naar zee? Defensie heeft al een aantal malen spreekverbod uitgevaardigd over de 4 MQ9 Reaper gevleugelde drones met bijna 1000 pk (712 kw). Waarom zaten Jack de Vries, Rob de Wijk, Cdk Jaap Smit en prins Pieter Christiaan in het geheime overleg aan tafel?