DLW wil een museum voor Wassenaarse kunst, cultuur en archeologie. Bijna ieder dorp of gemeente besteed geld aan een locatie om lokaal cultureel erfgoed of bijzonderheden en archeologische bodemvondsten toegankelijk te maken voor de inwoners en toeristen.  

DLW (lijst 5) is een warm pleitbezorger voor een locatie waar bijzonderheden van de gemeente kunnen worden bewaard en bekeken. Iets dergelijks is beschikbaar in de kelders van het Raadhuis waar een specifieke collectie van de Wassenaarse brandweer is. De kunstcollectie van de gemeente Wassenaar wordt nu niet serieus tentoongesteld en staat te verpieteren. 

Het brandweermuseum (en de schooladviesdienst [SAD]) moeten uit raadhuis de Paauw verhuizen omdat de ruimtes nodig zijn voor het huisvesten van 45 ambtenaren die het gemeentekantoor moeten verlaten. Een nieuwe locatie voor de circa 125 overblijvende ambtenaren, de SAD en het museum is er nog niet.  

Onder de bewoners van Wassenaar is er draagvlak voor een dorpsmuseum en DLW is dan ook van mening dat een lokaal museum moet worden gesteund. Er zijn eerder initiatieven geweest die na enige tijd zijn doodgebloed. De gemeente reageert enthousiast maar daar blijft het bij. Meestal is de financiering het probleem. DLW is van mening dat een museum door de gemeente actieve ondersteuning verdient. 

Een rijke gemeente als Wassenaar, die miljoenen besteed aan dure consultants waarvan de onderzoeken daarna in de la van een bureau belanden, is toch iets wat absurd is. Wat kosten al die verkeerstellingen keer op keer? Wij weten het allemaal, het sluipverkeer neemt alleen maar toe. Niet zo gek met de enorme verstedelijking om Wassenaar heen. 

Wat minder geld naar dit soort consultants zou al enorm veel besparen om nog maar niet eens te spreken over de enorme kosten van onzinnige projecten zoals bijvoorbeeld de faunapassage om allerlei dieren onder de A44 door te leiden naar de  Ommedijkse polder. De 15 miljoen kostende plannen voor een “gouden” Raadhuis om 45 ambtenaren sjiek te huisvesten zullen ook niet voldoende zijn. De totale kosten gaan zeker richting de 25 miljoen.  

DLW is van mening dat op velerlei vlakken een klein beetje minder voldoende is om een lokaal museum structureel te financieren. Samen met het brandweermuseum moet dat toch mogelijk zijn. Een prima locatie zou de Warenar kunnen zijn maar het theatergebouw wil men ook afstoten. Laten wij de Warenar behouden. Met wat hulp van succesvolle ondernemers zal het zeker een realiseerbaar plan zijn.

DLW (lijst 5) draagt ieder initiatief op dit vlak een warm hart toe. 

www.democratischeliberalen.nl 

Reacties zijn gesloten.