Afgelopen maandag 6 november jl. werd het Wassenaarse wegencategoriseringsplan besproken. 97% van de wegen in Wassenaar is al als 30 km/h-zone aangewezen, maar vaak nog niet als zodanig ingericht. Dat kost heel veel geld en daarom is er besloten werk met werk uit te voeren. Dat wil zeggen dat als de riolering wordt vervangen of de rijbaan moet worden vernieuwd, de inrichting van de weg op dat moment wordt aangepakt. Een inrichting die in principe bij de categorisering van de weg hoort. In principe, omdat er sprake is van adviezen en er altijd maatwerk nodig kan zijn.

Een belangrijke eis is dat de weg herkenbaar is ingericht voor het type weg waarin deze is geclassificeerd. Dit omdat anders handhaving van de maximumsnelheid door politie en justitie wordt geweigerd. Er kan zelfs sprake zijn van aansprakelijkheid van de gemeente bij schade als de weg niet conform de adviezen van het Kennisplatform CROW is ingericht. Probleem was bij deze discussie wel dat de inrichting van de wegen geen onderdeel is van het wegencategoriseringsplan. Na vaststelling van het wegencategoriseringsplan zal de inrichting van de wegen aan de orde komen, waarbij de bewoners en andere belanghebbenden worden geraadpleegd.

De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is van mening dat hulpdiensten zoals brandweer, politie en ambulance, maar ook het openbaar vervoer, geen overlast mag ervaren door de wegencategorisering en de daarbij behorende inrichting. De hulpdiensten moeten op tijd overal in Wassenaar kunnen zijn en het openbaar vervoer mag niet langer onderweg zijn met het gevolg dat de dienstregeling wordt uitgekleed.

Uiteraard is er voor bewoners en ondernemers een belang van bereikbaarheid, waarbij het verminderen van verkeersoverlast (sluipverkeer, geluidsoverlast, stikstof- en fijnstofdispositie) ook zeker belangrijke onderwerpen zijn. Wassenaar heeft geen rondweg, maar slechts noord-zuid- en oost-westverbindingen wat de discussie niet

eenvoudiger maakt. Wij willen de groene long in de Randstad blijven, maar ook een belangrijke recreatieve functie vervullen en tegelijkertijd minder verkeersoverlast ervaren. Dat is dus lastig. De door diverse politieke partijen gewenste afwaardering van de Rijksstraatweg (N44) tot 2×1 rijbaan is in dat verband wat ons betreft onacceptabel. Door het waterbedeffect zal dat immers nog meer sluipverkeer in Wassenaar veroorzaken.

Onze fractie wacht de voorstellen voor de inrichting van de wegen af. We zullen de plannen van het college hierover op basis van bovenstaande uitgangspunten beoordelen.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *