Kadernota 2020 maakt nogmaals duidelijk is dat deze coalitie boven haar stand leeft.

Steeds verder oplopende tekorten dwingen de gemeente Wassenaar tot drastische maatregelen. Er is al een tekort van 1.3 miljoen over 2020, exclusief een tekort van 3,7 miljoen op jeugdzorg. Ook zijn nog niet eens alle tekorten meegenomen. Zelfs het (te ambitieuze) wensenlijstje van deze stuurloze coalitie is niet opgenomen. De coalitie informeert ons tussen neus en lippen dat in ieder geval ook de lasten skyhigh stijgen.

De huidige coalitie had ons overigens al geïnformeerd dat nieuwe uitgaven (ook de kapitaallasten van investeringen) of tegenvallende inkomsten structureel voor 50% gedekt worden uit inkomstenverhogende maatregelen en voor 50% uit (pijnlijke) bezuinigingsmaatregelen. In de jaarrekening 2018 bleek hoe onbetrouwbaar deze coalitie is. Nieuwe uitgaven werden gedekt uit incidentele overschotten. Overigens werd er in de jaarrekening 2018 een incidentele plus gepresenteerd van 7.7 miljoen terwijl dat in werkelijkheid maar 3,9 miljoen was.

De brede coalitie van VVD,CDA,D66 en LokaalWassenaar! wil vasthouden aan het (te ambitieuze) investeringsprogramma 2018-2022 wat gebaseerd was op verkiezingsbeloften. Het ongeclausuleerd nastreven van verkiezingsbeloften c.q. de belangen van de achterban is in strijd met de in acht te nemen bestuurlijke integriteit.

De brede coalitie in Wassenaar kost veel geld. Zij keuren ieder voorstel goed, hoe slecht ook, zonder enige discussie. Men telt alleen maar de zetels waarop het stemvee van de coalitie en haar gedoogparttijen zitten.

Dit ongeclausuleerd meebuigen leidt tot een slecht bestuur. Een raad moet zodanig functioneren dat je het college bewust uit de comfortzone haalt om daarmee te komen tot betere raadsvoorstellen en raadsbesluiten. Een raadslid zit in de raad om het algemeen belang te dienen. Eigen belang of een afgeleid aan de achterban gerelateerd belang dient geen rol te spelen.

Recent riep de Wassenaarse D66 op “dat alles weer eens op de schop moet”. Al de afgelopen jaren maakten zij deel uit van de coalitie en zij hebben dus zelf de puinhopen veroorzaakt. Stoere taal dus net zoals overigens de VVD, het CDA en Lokaal Wassenaar (voorheen WWW). Beseft het college wel voldoende welke beperkingen het dienen van het algemeen belang voor een bestuurder met zich brengt?

Er is een balans nodig tussen volgzaamheid aan beleid en vrijheid die de raad heeft om dualistisch te functioneren (men noemde dat voorheen zonder last en ruggespraak). Om de trein op de rails te houden heb je dwarsliggers nodig.

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar