Klimaat en Milieu

KLIMAAT EN MILIEU

DLW wil dat er verstandig wordt omgegaan met klimaat en milieu. Dat kan ook zonder binnen afzienbare tijd fossiele brandstoffen dwangmatig uit te rangeren. Het Nederlandse klimaatbeleid kenmerkt zich door consequent foute keuzes die bovendien vaak averechts werken. Niemand moet worden gedwongen om van het gas af te gaan!

 

Het treffen van maatregelen tegen wateroverlast, bescherming tegen hoog water, inspelen op droogte en hitte, de ruimtelijke ordening inrichten op klimaataanpassing vergt veel geld. In plaats van de onhaalbare ambitie om als Wassenaar het klimaat aan te passen kan dit geld beter nuttig worden besteed. Als we ons aanpassingsvermogen verder vergroten, zijn we nóg beter in staat met opwarming of afkoeling om te gaan. Bij groot onderhoud aan het riool moet de capaciteit worden vergroot of moet een gescheiden rioolsysteem worden aangelegd, één voor het huishoudelijke afvalwater en het andere voor het regenwater.

 

Het terugdringen van CO2 moet praktisch verantwoord gebeuren, stap voor stap, voorzien van draagvlak, haalbaar en betaalbaar. Niet door star vasthouden aan theoretische modellen, maar door openstaan voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen.

 

De groene leefomgeving van Wassenaar draagt bij aan het geestelijk en lichamelijk welbevinden. Goede zorg voor natuur en landschap is cruciaal. DLW wil nauwe samenwerking tussen alle huidige gebruikers van het landschap, van agrariërs tot natuurbeheerders, omdat we de gezamenlijke plicht hebben dit te beschermen. Dat doen we door hen samen te laten werken voor behoud en verbetering van het karakteristieke Wassenaarse landschap.

 

DLW koestert ons groen: wat groen is blijft groen. Bestemmingsplannen moeten dit ondersteunen. Openheid van het landschap is hierin cruciaal. Om dit voor elkaar te blijven houden, hebben we oog voor de belangen van de agrariërs.

 

Het onderhoud van het openbaar groen moet op een hoger plan worden getild; het onderhoudsniveau wordt qua hoogte voortdurend gewisseld en is Wassenaar onwaardig.

 

Natuur en landschap dienen toegankelijk te zijn voor bezoekers daar waar het kan. Daarbij moet worden aangetekend dat ruimte moet blijven voor rustgebieden voor flora en fauna. We moeten doordacht omgaan met openstelling, aangezien niet alle gebieden zich daarvoor lenen.

DLW is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond worden en blijven.

 Download hier het volledige programma