Onlangs werden de leegstandcijfers over de winkel- en horecapanden in Wassenaar gepubliceerd. Met 5,3% lag dat cijfer lager dan de 9,3% landelijk en de 8,5% in onze provincie. Momenteel staan van de 187 panden er 10 (22.702 m2 tegen nu 1.588 m2) leeg en dat is zelfs lager dan voor de coronacrisis. Je zou daarmee kunnen stellen dat het prima gaat met onze middenstand en dat een opknapbeurt voor ons centrum onnodig is. Maar is die conclusie wel terecht?

Ons centrum moet het hebben van hoge kwaliteit en van een toeloop van toeristen. Voor iedereen geldt daarbij dat je liever in een aangenaam en aantrekkelijk centrum komt winkelen dan in een centrum dat uitblinkt in achterstallig onderhoud. Het opknappen van het centrum is daarom een goede zaak, maar daarmee zijn we er niet.

Momenteel staan er nogal wat winkelbedrijven te koop; vooral de horeca heeft het zwaar te verduren. Een aantal winkels is recent overgenomen of gestart, hetgeen niet altijd een forse buffer garandeert om tegenvallers op te vangen. Het kopen via internet, de komst van The Mall of the Netherlands en de ligging nabij grote steden, doet een aanslag op de concurrentiepositie van ons dorpscentrum. Als je daarbij bedenkt dat enerzijds zo’n 40% van onze inwoners moeite heeft om hun dagelijkse boodschappen te betalen en dat er anderzijds een groep is die feitelijk al alles heeft en/of gemakkelijk naar een grote (wereld)stad gaat waar er meer keuze is, dan zie je dat de spoeling dun wordt.

In het licht hiervan is het vreemd dat recent de marketingstichting voor Wassenaar en Voorschoten, de Stichting VoorWaar, is opgeheven. Wat is hiervan de reden, zo wil de fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) weten. De gemeente Wassenaar betaalde aan de marketingstichting behoorlijk grote bedragen, meer zelfs dan Voorschoten, maar waar is de spaarpot gebleven? Wat komt er voor de marketingstichting in de plaats? Er zal toch aan promotie gedaan moeten worden en dan bedoel ik niet zozeer het magazine dat de winkeliers zelf uitbrengen. Het college zal op deze vragen antwoord moeten geven.

Men denkt wel eens dat als je een winkel begint het geld binnenstroomt, maar de huren van winkel- en horecapanden zijn vaak hoog. Onze fractie is er dan ook voorstander om meer ruimte te bieden aan winkeliers die een woonfunctie aan de achterzijde en boven hun winkels willen realiseren. Winkeliers kunnen met deze aanpassingen hopelijk beter hun hoofd boven water houden. Bovendien komen er dan woningen bij voor de grote groep inwoners die soms meer dan zes jaren wachten op een geschikte woning. Dus wat ons betreft: aan de slag hiermee!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Door DLW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *