Op Duinrell hebben wij sinds jaar en dag tijdelijke opvang van asielzoekers. Ten tijde van de coronacrisis werd, bij wijze van uitzondering, het gehele jaar rond opvang van 930 asielzoekers toegestaan. Recent werd de raad geïnformeerd over een besluit van het college om de opvang het gehele jaar rond tot 2028 toe te staan. Wassenaar doet hiermee veel meer dan wat er van ons verwacht wordt. Gelukkig leek dat te gaan zonder al te veel problemen.

Sinds kort is er de Spreidingswet die gemeenten verplicht statushouders te huisvesten. Wassenaar moet dit jaar nog circa 150 statushouders een woning bieden. Dat gaat ten koste van onze mogelijkheden om onze eigen inwoners een woning te kunnen toewijzen.

Opvang van asielzoekers en het huisvesten van statushouders zijn twee verschillende zaken, maar toch zouden hier kansen zijn voor Wassenaar. Omdat we meer doen aan asielopvang, zouden we kunnen bedingen dat we dan minder statushouders willen huisvesten. Door goed te onderhandelen kunnen, zonder dat wij asielzoekers of statushouders duperen, er meer woningen beschikbaar komen voor onze eigen woningzoekenden.

Die optie is wellicht ingewikkeld gezien de verschillende bestuursorganen die hiermee te maken hebben, maar er is nog een andere mogelijkheid. Met gemeenten in onze provincie die geen plaats hebben voor asielzoekers, zou Wassenaar kunnen afspreken dat wij hun asielzoekers opvangen en zij onze statushouders huisvesten.

Dus: college, maak hiervan werk en kom op voor al die Wassenaarse startende woningzoekenden die vaak meer dan 6 jaar wachten op een huurwoning!

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Door DLW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *