Het hospice in Wassenaar heeft recht op meer waardering en steun.