In de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces diende Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) een motie in om onze boeren een hart onder de riem te steken.

 

Zij worden immers keihard geconfronteerd met onevenwichtig en ondoordacht beleid van de regering om het neerslaan van natuurlijke stoffen zoals stikstof drastisch te reduceren. Daarbij gaat het in onze regio om stikstofreductiedoelstellingen tot meer dan 95 procent.

Deze doelstellingen gaan verder dan die genoemd in de Wet natuurbescherming en hebben daarmee geen wettelijke grondslag. Ze zijn bovendien eenzijdig gericht op de landbouw, terwijl een integrale aanpak is vereist waarbij alle sectoren worden betrokken, waaronder industrie, verkeer en luchtvaart. Het geheel wordt daarbij gepresenteerd als de onontkoombare uitkomst van Europese regels en modellen. Maar iedereen weet dat dit niet zo is: aan de Duitse kant van natuurgebieden worden nieuwe varkensstallen gebouwd en aan de Nederlandse kant moeten boeren stoppen.

In een motie heeft DLW het college opgedragen om met onze lokale agrariërs en andere ondernemers te inventariseren wat de sociaaleconomische gevolgen van de kabinetsplannen zijn voor het toekomstperspectief van de agrarische sector in ons dorp. Wij willen weten waar de stikstofreductiedoelstellingen tot onoverkomelijke schade voor agrariërs en andere ondernemers leidt en wat het college daaraan gaat doen!

Onze motie werd echter niet gesteund. Dat D66 en GroenLinks weinig op hebben met onze boeren, dat wisten we al. Maar ook de coalitiepartijen VVD, Hart voor Wassenaar en Lokaal Wassenaar! lieten het in de raadsvergadering afweten. De VVD steunt het desastreuze beleid van Rutte en bekommert zich kennelijk niet om onze lokale (agrarische) ondernemers. Hart voor Wassenaar en Lokaal Wassenaar! durfden niet tegen hun kersverse coalitiepartner de VVD in te gaan en lieten onze boeren stikken om de broze coalitie met de VVD overeind te houden.

Wat ons betreft is dit een heel slecht begin van een nieuwe raadsperiode. Na de volstrekt onnodige en ongekende verhoging van maar liefst 20% van de OZB die de coalitiepartijen willen doorvoeren, is dit het zoveelste bewijs dat deze partijen niet echt opkomen voor de belangen van onze boeren en burgers, maar zich slaafs voegen in het kamikazebeleid van Rutte-IV. Democratische Liberalen Wassenaar (afgekort: DLW en niet te verwarren met de later opgerichte partij Lokaal Wassenaar!) lijkt daarmee de enige échte lokale partij. Goed om te onthouden bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

 

 

Reacties zijn gesloten.