Nadat VVD besloot niet meer verder te kunnen en te willen met de wethouder van Financiën, tevens politiek leider van Hart voor Wassenaar, zochten de overgebleven coalitiepartijen Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar! en GroenLinks naar een nieuwe deelnemer in de huidige rompcoalitie. De PvdA werd daarvoor benaderd en leek daarop de coalitie aan de meest smalle meerderheid te willen helpen. In de raadsvergadering van 13 december 2022 bleek echter geen draagvlak voor het onverkort voortzetten van de huidige coalitie en werd unaniem besloten tot het benoemen van een verkenner die de politieke situatie moet verkennen om te komen tot een meerderheidscoalitie.

Eén ding is al duidelijk: Hart voor Wassenaar neemt niet deel aan de besprekingen met de verkenner. Een raadsbreed programma zit er dus niet in. Wel biedt de ontstane situatie kansen om te komen tot een programma waarin veel partijen zich kunnen vinden. Bovendien kan het bijdragen aan de totstandkoming van een collegiaal functionerend college met gezonde onderlinge verhoudingen en met inachtneming van de onderscheidenlijke verantwoordelijkheden van het college en de gemeenteraad.

De klare taal die de in december afgetreden VVD-wethouder sprak bij haar afscheid over het grensoverschrijdende gedrag van de wethouder van Financiën, zal niet onbeantwoord kunnen blijven. Het onafwendbare aftreden van de wethouder van financiën, ook wel gekscherend de wethouder van reservevorming genoemd, leidt hopelijk niet tot oplopende spanningen in de fractie van Hart voor Wassenaar als deze na zijn aftreden als wethouder het fractievoorzitterschap van die partij zou opeisen.

We schreven eerder dat DLW zich bij de komende verkenning met hart en ziel zal inzetten om te komen tot een meerderheidscoalitie, waarin beginselen van behoorlijk bestuur worden gehanteerd en behoorlijke omgangsvormen worden gepraktiseerd, met een breed gedragen raadsprogramma. Met deze kerstgedachte wensen wij de lezer heel mooie Kerstdagen, alvast een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gelukkig 2023!

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

3 gedachte over “Met verkenner op weg naar een nieuwe coalitie.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *