Nu ruim 14 jaar geleden was mijn eerste onderwerp dat ik als raadslid In Wassenaar moest behandelen de Sint Jozefkerk. Ik stelde voor er een gemeentelijk monument van te maken en vroeg wethouder Alkemade hierover te overleggen met de parochie en het bisdom. Het bisdom weigerde hieraan mee te werken, maar het bisdom beloofde wel dat, mocht het zover komen dat de kerk niet meer nodig zou zijn, het bisdom hierover in overleg zou gaan met de gemeente.

 

Ik heb indertijd de kerk nog zien bouwen en eerlijk gezegd vond ik het toen geen fraai gebouw. Maar zoals zoveel dingen in het leven wen je er na verloop van tijd aan en hetgeen onmogelijk leek gebeurde: ik begon de architectuur en de ontstaansgeschiedenis  steeds beter te waarderen. Na de oorlog was er een gebrek aan bouwmaterialen, hetgeen de wederopbouw van Nederland bemoeilijkte. Tegen de tijd dat de Sint Jozefkerk gebouwd werd wat dat probleem grotendeels voorbij. De kerkbouw werd onder moderne architectuur sober uitgevoerd, maar toch minder sober dan de kerken die direct na de oorlog werden gebouwd.

 

Rond 2010 liep het aantal kerkgangers flink terug. Het beleid van het bisdom was indertijd om in dat geval de kerk af te breken en de grond te verkopen. Herbestemming leek schier onmogelijk. In 2013 gebeurde er echter een klein wonder. Mede vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een wederopbouwkerk werd het kerkgebouw aangewezen als gemeentelijk monument. Daarmee werd de herbestemming van het pand met een religieus of maatschappelijk doel mogelijk.

 

De Sint Jozefkerk werd in oktober 2021 verkocht om deze om te bouwen tot een multifunctioneel gezondheidscentrum. Het nieuwe gezondheidscentrum biedt mogelijkheden voor de huisartsenpraktijken om te groeien. Door de combinatie van verschillende functies in één pand, kunnen zorgverleners nauwer samenwerken en ontstaat er ook ruimte voor kruisbestuiving tussen verschillende expertises. Dat er bijgebouwd moet worden, moet je dan maar voor lief nemen omdat het monument zelf daarmee toekomstbestendig wordt gemaakt.

 

Een aantal huisartsen die initiatiefnemers zijn van dit tweede gezondheidscentrum heeft hun huurcontract voor hun praktijkruimte in het huidige gezondheidscentrum opgezegd. Zij staan nu voor de keus te vertrekken of weer voor 5 jaar een huurcontract te tekenen. Dat is een lastige keuze, omdat de vergunning voor de bouwplannen van en naast de voormalige Sint Jozefkerk nog niet onherroepelijk is vanwege bezwaar- en beroepsprocedures. Met recht een hoofdpijndossier voor de huisartsen. Laten we hopen dat de plannen snel kunnen worden gerealiseerd en dat daarmee de huisartsenzorg in Wassenaar op peil kan blijven!

 

Ben Paulides, fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

Door DLW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *