Deze week kwam het lang verwachte rapport van Berenschot uit over de bestuurscultuur van, en de sociale veiligheid in, de Wassenaarse politiek. De aanleiding van het onderzoeksrapport was de afscheidstoespraak van wethouder Klaver, waarin zij het grensoverschrijdend gedrag van haar voormalige college aan de kaak stelde.

De opdrachtformulering van het onderzoek was om een breed beeld te krijgen over de bestuurscultuur en de sociale veiligheid in de Wassenaarse politiek. Dit met het doel om te komen tot een sociaal veilige politiek-bestuurlijke omgeving.

Het onderzoeksrapport schetst een zorgelijk beeld over de bestuurscultuur en de sociale veiligheid in de context van een mondige en veeleisende samenleving. Zo noemen de onderzoekers dat er sprake is van een harde sfeer met ruwe omgangsvormen, leidend tot gevoelens van sociale onveiligheid.

De onderzoekers hebben ervaringen van betrokkenen geïnventariseerd, maar hebben die niet onderzocht op feitelijke juistheid. Ook geven zij geen waardeoordeel. Hoewel de onderzoekers erkennen dat de behoefte aan een feiteonderzoek en een waardeoordeel bij sommigen groot is, achten zij dat minder relevant. Wij vinden dat een gemiste kans, want daarmee blijven zij die beticht zijn van grensoverschrijdend gedrag buiten schot.

Het onderzoeksrapport biedt goede aanknopingspunten om de bestuurscultuur te versterken en de sociale veiligheid te vergroten. Zo adviseren de onderzoekers een programma bestuurscultuur op te zetten, waaraan alle deelnemers in het politiek-bestuurlijke proces zich zouden moeten committeren. Een belangrijke voorwaarde voor succes van dit programma is dat betrokkenen bereid zijn een streep te trekken onder het verleden en niet alleen op het gedrag van de ander, maar ook op het eigen gedrag te reflecteren, zo stellen de onderzoekers.

Te hopen valt dat dit rapport niet, net als zijn voorgangers, in de spreekwoordelijke lade belandt vanwege gebrek aan medewerking van een aantal sleutelfiguren. Hoe het ook zij, Democratische Liberalen Wassenaar zal zich inzetten om het programma te laten slagen. Wassenaar verdient immers een sterke, transparante bestuurscultuur waarin iedereen zich veilig kan weten.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *