Tijdens het verkiezingsdebat van afgelopen woensdag van de Vrienden van Wassenaar werd ons de volgende stelling voorgelegd: “In Wassenaar is geen ruimte voor extra woningbouw. Het is daarom onvermijdelijk dat groen moet wijken”.

De stelling deed denken aan de Groen voor Poen actie indertijd van de VVD. De VVD wilde op ieder beschikbaar stukje groen in Wassenaar huizenbouwen. Die actie viel indertijd verkeerd en de VVD verloor 8 van de 12 zetels.

Het is een verkeerd uitgangspunt om te denken dat je extra moet bouwen om woningen ter beschikking te krijgen en dat je daarvoor groen moet opofferen. Er zijn 8 miljoen woningen in Nederland. Er is een tekort van 300.000 woningen, dat is nog geen 4% en is vergelijkbaar met 10 jaar geleden. Een zelfbewoningsplicht helpt ook niet, je hebt koop- én huurwoningen nodig.

Ondanks dat er gebouwd is de afgelopen 10 jaar is dat percentage niet gedaald. Dat heeft een aantal redenen o.a. de verhuurdersheffing, gestegen aantal eenpersoonshuishoudens en asielzoekers.

De verhuurdersheffing maakt dat corporaties beperkt worden in hun investeringsmogelijkheden maar daarnaast stoten ze ook huurwoningen af. Het woningtekort is in Wassenaar vooral zichtbaar in de wachttijd voor een sociale huurwoning.

Wij hebben als Wassenaar momenteel voldoende bouwlocaties waarmee je wat aan die woonbehoefte kan doen. De Den Deyl school, de gemeentewerf, de ANWB locatie en Kerkehout en wellicht zelfs Duindigt (waar alle partijen toch al willen bouwen) en niet te vergeten de oude dierentuin om maar wat te noemen.

Probleem is dat wij geen huizen bouwen waar wij over 15 jaar ook wat aan hebben.  Wassenaar vergrijst en wij hebben behoefte aan levensloopbestendige en kleinere betaalbare woningen en appartementen.

Indien ouderen doorstromen dan laten zij grotere en duurdere woningen achter. Daarom moeten wij verstandiger met de woningvoorraad  omgaan omdat dat  sneller te realiseren is dan nieuw te bouwen. Wij hoeven alleen maar als vertragende factor de stikstofproblematiek te noemen. Dat wordt nog erger als de omgevingswet van kracht wordt.

DLW zoekt de oplossingen op korte termijn in:

-Doorstroming echt bevorderen
-Voorrangsregeling huurmarkt ( voor mensen die een groter huis achterlaten)
-Verhuisvergoeding
-Huurgewenningsregeling
-AOW oneerlijkheid wegnemen (men gaat samenwonen met behoud volledige AOW, scheelt ook huursubsidie en WMO. Als gemeente lobbyen wij ook voor andere zaken)
-Asielzoekers op wachtlijst net als onze eigen inwoners  (Wettelijk toegestaan)
-Voorrang aan eigen inwoners vanwege de sociale binding
-Scheefhuur alsmede illegale bewoning aanpakken

Stem DLW lijst 5!

www.democratischeliberalen.nl

 

Reacties zijn gesloten.