Niet verplicht van het gas af

Niet verplicht van het gas af.

Eerst een goed alternatief. Gemeenten willen meer bevoegdheden om bewoners verplicht van het gas af te koppelen. Niet pas in 2050 of in 2030, maar al veel eerder. Probleem is, er zijn vaak nog geen goede alternatieven voor het gas. De afkoppeling van het gas is onderdeel van de klimaattransitie, waarbij het gebruik van gas wordt verminderd om te voldoen aan de CO2 reductie doelstellingen. De regeling is vanuit het rijk, maar de uitvoering ligt bij de gemeenten. Gemeenten voeren hierbij een wijkgerichte aanpak. De gemeente dient dit te doen in samenspraak met de bewoners en woningeigenaren. Een aantal gemeenten vindt dit te omslachtig en wil dwang kunnen toepassen. Daarom willen gemeente meer bevoegdheden om woning van het gas af te sluiten, ook als de woningeigenaar dit niet wil. De termijn voor de omschakeling is dat in 2050 alle woningen van het gas afgekoppeld dienen te zijn. Gemeenten willen al veel eerder met deze afkoppeling beginnen. Echter, vaak zijn er nog geen goede alternatieven beschikbaar. Overweeg hierbij dat Wassenaar in een waterwingebied ligt, wat boren voor grondwarmte verhinderd. In Wassenaar zijn er dus nog minder alternatieven dan in veel andere gemeenten. Doordat goede alternatieven nog niet beschikbaar zijn of nog niet voldoende zijn ontwikkeld liggen de kosten voor omschakeling naar andere bronnen dan gas hoog. Het lijkt erop dat hoe later een omschakeling plaatsvindt, hoe goedkoper het voor de betreffende burger kan zijn. Kortom, er zijn voldoende terechte vragen die burgers kunnen stellen bij de samenspraak met de gemeente alvorens tot een afkoppeling van het gas over te gaan. Bij DLW vinden we het onterecht om enerzijds over ‘in samenspraak’ te spreken, en ondertussen om ‘dwangmiddelen’ te verzoeken, waarmee aan terechte zorgen van burgers eenvoudig voorbij kan worden gegaan. Laten we kiezen voor echte samenspraak, dan komen we samen ook tot betere oplossingen. Dat is goed voor de gemeente, de burger en ook voor het klimaat.

Roland Pluut Democratische Liberalen Wassenaar DLW Lijst 5, nr 2.