Vorige week werd bekend dat de VVD, Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar! en GroenLinks samen met de burgemeester een nieuw college gaan vormen.

Met die bekendmaking werd ook een coalitieakkoord gepresenteerd. Een van de opmerkelijkste onderdelen: de onroerendezaakbelasting stijgt de komende vier jaren met maar liefst 20 procent! De hogere belasting zou o.a. nodig zijn voor het verlagen van de maximale snelheid op de meeste Wassenaarse wegen naar 30 kilometer per uur.

De nieuwe coalitie heeft niet gekozen voor een raadsbreed programma. Een gemiste kans, wat DLW betreft. In de afgelopen raadsperiode was al een gebrek aan samenwerking tussen de coalitie en de oppositie. De mooie verkiezingsbeloften van de nieuwe coalitiepartijen over samenwerking en participatie blijken nu al achterhaald.

Met betrekking tot het coalitieakkoord zie ik een fors aantal addertjes onder het gras.

Als eerste noem ik het feit dat de VVD de afgelopen jaren in grote mate het beleid bepaalde, maar ik zie nu een draai van 180 graden van de VVD. Dat zou nog wel eens voor problemen kunnen gaan zorgen. Wie is dominant in deze coalitie? Hoe gaat het college om met het Bokito-gedrag van een van haar leden? Het ergste valt te vrezen voor de stabiliteit van de coalitie.

Als tweede punt noem ik het verkeer. De coalitie wil dat men op de N44 nog maar 50 km/u  mag rijden. Dit betekent ellenlange files op de Rijksstraatweg en een toename van sluipverkeer in Wassenaar! In de bebouwde kom streeft men naar 30 km/u-wegen. Wij vinden dat in plaats daarvan er meer vrijliggende fietspaden moeten worden aangelegd. Dat is veel veiliger dan wanneer fietsers en automobilisten gebruik maken van dezelfde rijbanen!

Ik noem als derde punt Valkenhorst en de Groene Zone.  In het coalitieakkoord wordt niet gepleit om het zweefvliegen te laten terugkeren, waarmee het vliegtuiglawaai zou afnemen omdat vliegtuigen dan hoger moeten vliegen over Wassenaar.

Als vierde punt: het coalitieakkoord zegt niets over de vraag of Wassenaarders al dan niet worden gedwongen om van het aardgas af te gaan. Wij vrezen het ergste!

Ten slotte dit. Het coalitieakkoord zegt niets over het behoud van Bronovo, over de wenselijkheid van een dorpsmuseum en over de toekomst van de Warenar. Ook aandacht voor betere toegankelijkheid voor mindervaliden en een pleidooi voor levensloopbestendige woningen, meergeneratiewoningen en collectieve woonvormen ontbreekt ten ene male. DLW vindt dit een groot gemis.

 

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

 

Reacties zijn gesloten.